Yhteenveto yritysten keskustelusta

Riihimäen uudesta strategiasta keskusteli 7.2.2017 Teatterin lämpiössä vajaa 40 yritysten edustajaa. Elinkeinojohtaja Mika Herpiö toivotti läsnäolija tervetulleiksi ja esitteli aluksi elinkeinostrategiaan liittyviä vuoden 2016 toteutumalukuja työttömyyden, työllisyyden, työpaikkojen sekä keskeisten kehittämiskohteiden osalta.

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko selvitti valmisteilla olevaan kaupungin strategiaan liittyviä asioita muun muassa megatrendejä, tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia sekä vahvuuksia, joiden pohjalta yhteisön vision kärkivaihtoehdot on muodostettu.

Strategiaa koskevia kommentteja:

 • Yhteisön strategiaa pidettiin hyvänä > voi edesauttaa kaupungin kasvua ja vetovoimaa.
 • Oltiin sitä mieltä, että valitaan vain yksi kärki, jolla kaupunki erottuu ja joka ainakin osin pohjautuisi olemassa olevaan vahvuuteen.
 • Viestintään ja markkinointiin panostettava àkaupungin monet hyvät asiat on tehtävä pk-seudulle tunnetuksi nykyaikaisin viestinnäin keinoin (sosiaalinen media ynnä muut) hyödyntäen myös paikkakunnan julkkiksia. Janne Katajasta ja Aku Hirviniemestä Riihimäki tunnetaan. Markkinointi pitää toteuttaa hauskasti, ja myös toisella tavalla.

Vahvuuksia kaikissa visiovaihtoehdoissa

Vision kärkivaihtoehdoista käydyssä keskustelussa nostettiin esille muun muassa seuraavaa:

Luonnollisesti Riihimäki (hiilijalanjälki, kiertotalous)

 • Eräkaupunki sopii kuvioon, ja se antaa mahdollisuuden strategian markkinointiin. Erämessujen välivuoteen yksi tapahtuma.
 • Pieni hiilijalanjälki àetätyötä asemanseutu täyteen
 • Ihminen keskipisteeseen, pienet hyvät asiat – millä erotumme kilpailijoihin verrattuna? Pitäisikö tavoitella hieman laajemmin eri ikäryhmiä kuin vain lapsiperheitä.

Sisämaan kotisatama (logistiikka, kulkuyhteydet)

 • Rautatiesta voidaan olla ylpeitä, hyvää sijaintia ja hyviä kulkuyhteyksiä ei voida viedä.
 • Myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta ”kotisatama” hyvä juttu.
 • Asukkaille kotisatama > Suomen keskeisin paikka tunnin sisällä saavutettavissa.

RiiStart (digitalisaatio, robotiikka)

 • Robotiikassa Riihimäki edelläkävijöitä, tuonut hyvää julkisuutta > hyödynnettävissä > Yhteistyöllä asioita eteenpäin > Riihimäen lukio robotiikan erikoislukioksi (myös teatterin) > mahdollistaisi edelleen koulutuksen jatkumon > Hyria > HAMK
 • Digitalisaatio etenee joka tapauksessa > Mystinen tietotekniikka kaikille arkipäiväiseksi
 • Perinteet Riihimäellä viestintäteknologian osaltaà puolustusvoimat

Yrittäjät mukana kaupungin kehittämisessä

Yrittäjät olivat kiinnostuneita kaupunkikeskustan kehittämistä ja toivoivat tietoa asian edistämistä ja mahdollisuudesta olla siinä mukana. Yrittäjät pitivät tärkeänä yhteistyötä ja yhteydenpitoa Riihimäellä jo oleviin yrityksiin uusien houkuttelun ohella.

Toimitusjohtaja Anne Pevkur toi terveisiä kauppakamarista ja kertoi sen jäsenistölleen tekemän kyselyn tuloksia. Samalla hän toivoi aitoa yhteistyötä yritysten kanssa alueen vetovoiman suhteen.

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko esitti ajatuksia strategian muodostamisesta, jonka mukaan yhteisön strategia muodostetaan yhden kärjen mukaan àasioista tarina, joka kytketään ihmisiin markkinoinnin avulla.  Samalla hän kertoi, että tällä hetkellä kaupungin haasteena on viestinnän, markkinoinnin ja kehittämisen niukat resurssit, joiden vuoksi yhteistyön tarve sidosryhmien kanssa on tärkeää. > Miten yhteisön strategiaa ja siihen liittyvää tarinaa viestitään ulospäin? Voivatko yrittäjät yhtyä tarinaan ja tukea asian edistymistä esimerkiksi kertomalla, miksi vanhat yritykset ovat jääneet Riihimäelle.

Yrityksiltä saatiin muutamia ideoita kaupungin kehittämiseen:

 • Jokainen nykyinen yrittäjä houkuttelee tänne yhden perheen.
 • On kiva olla paikassa, joka kasvaa.
 • Riihimäellä ei haise mikään – bussit kaasuille, ilmaiset bussivuorot
 • Älykäs kaupunki – voisi olla hyvä nimi à Riihimäen hyvä imago auttaa myös HAMKia.
 • Hyvinvointipalveluihin paljon digitalisaatiota à mummon mökkikylä
 • ”Aku ja Riihimäen 7 ihmettä

 Kaupunginjohtaja Sami Sulkko kiitti lopuksi osallistujia aktiivisesta keskustelusta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0