Valtuustokauden 2017–2021 kehittämiskokonaisuudet ja kärkihankkeet

1. Palvelutoiminnan ja hallinnon kehittäminen

 • Talouden vakauttaminen ja johtamisjärjestelmän uusiminen
  • Taloustilanteen parantamiseksi laaditaan lähivuosille suunnitelma toimenpiteistä, joilla saadaan aikaan vuosittain 1,5 milj. euron säästöt.
  • Hallintosäännön pohjalta selkeytetään strategisen ja operatiivisen johtamisen rajapintoja. Hallinto keskitetään konserni- ja hallintopalvelukeskukseen sivistyksen sekä teknisen ja ympäristön toimialojen osalta.
  • Selvitetään strategiset kumppanuudet palvelutuotannossa: mm. keskeisten tukipalveluiden tuottamistavat ja kustannukset sekä niihin liittyvät yhteistyömahdollisuudet lähikaupunkien kanssa.
 • Digitalisaatio-ohjelman laatiminen: Tavoitteena edelläkävijyys toiminnan tehostamisessa digitalisaation keinoin
  • Kohti kaupunkitietomallia: paikkatiedon hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti ja toimintatapojen kehittäminen sitä tukevalla tavalla
  • Asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoa koskevat selvitykset ja hankintaprosessi
 • Lukiolle robotiikan ja teatterin erityistehtävä
  • Lukiolle haetaan robotiikka-opetuksen erityistehtävä. Tämä on osa opetuksellista jatkumoa perusopetuksesta toisen asteen kautta korkea-asteelle (HAMK ja Turun yliopisto).

2. Kaupungin ja kaupunkikuvan kehittäminen

 • Asemanseudun kehittämisen kokonaissuunnitelma
 • Keskustan kehittäminen, suunnittelu ja toteutus
 • Varuskunta – Kokko alueen -suunnittelu
  • Maankäytön suunnittelua, kehittämistä ja jalostamista toteutetaan strategian linjausten mukaan yleiskaavatyön yhteydessä
  • Aktivoidaan maan hankintaa strategisesti tärkeiltä alueilta
 • Kaupunki-imagon parantaminen
  • Markkinointia tehostetaan kaupungin tunnetuksi tekemiseksi.

3. Elinkeinoelämän edistäminen

 •  Riihimäen kiertotalousklusterin kehittäminen ja laajentaminen
  • RTOY osallistuu toimenpiteisiin kiertotalouskylän vahvistamiseksi uusilla yrityksillä
 • Kasvuyritysten kehittymisen tukeminen
  • Osana asemanseudun kehitysprojekteja kehitetään moderneja yhteisöllisiä toimitiloja osaamisintensiiviselle ja luovalle yritystoiminnalle sekä etätyöntekijöille
 • Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n vahvan kehittäjäroolin laajentaminen
  • RTOY kehittää valmistavaa teollisuutta luomalla alalle uusia sähköisiä hakupalveluita
  • RTOY voi osallistua sijoittajana muiden kärkihankkeiden toteuttamiseen

 4. Osallisuus Suomen Kasvukäytävän kehittämisessä

 •  Yhteistyön kehittäminen Suomen Kasvukäytävän kuntien kesken
 • Joukkoliikenteen ja lippujärjestelmien kehittäminen
  • Kaupunki osallistuu aktiivisesti Suomen Kasvukäytävää koskevaan kehittämistyöhön saavutettavuuden, liikenneolojen sekä joukkoliikennettä koskevien järjestelmien kehittämiseksi.

Valtuustokaudet 20212029

1. Palvelutoiminnan ja hallinnon kehittäminen

 • Talouden vakauttaminen, johtamisjärjestelmä ja tehokkaat tukipalvelut
 • Digitalisaatio-ohjelma II: Kokonaisvaltainen palvelujen digitalisointi osallisuuden edistämiseksi
 • Robotiikkakoulutuksen jatkumo perusopetuksesta korkeakoulutasolle Riihimäellä

2. Kaupungin ja kaupunkikuvan kehittäminen

 • Asemanseudun ja Kokko-Taipaleen kehityssuunnitelmien toteutus
 • Kaupunki-imagon parantaminen

3. Elinkeinoelämän edistäminen

 • Riihimäki kansainvälisten investointien kohteeksi

4. Osallisuus Suomen Kasvukäytävän logistiikan kehittämisessä

 • Pääradan kasvavien asemanseutujen verkosto
 • Tallinnan tunnelihankkeeseen varautuminen

Strategiaa täydentävät politiikat

 • Osallisuuspolitiikka
 • Elinkeinopolitiikka
 • Henkilöstöpolitiikka
 • Ympäristöpolitiikka
 • Maapolitiikka
 • Hankintapolitiikka
 • Hyvinvointipolitiikka
  • Kulttuuriohjelma, liikuntasuunnitelma-/ohjelma
 • Omistajapolitiikka (konserniohje)

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 8 Ei 3 Kyllä 8 Ei 3