Riihimäki-strategia 2030

strategia riihimäki

Visio: #RiiConnecting – tulevaisuus syntyy kohtaamisista

Riihimäki on tiivis, viihtyisä ja vilkas pääradan varrella sijaitseva kaupunki, jossa asukkaan arki on helppoa, sujuvaa ja turvallista. Kaupunki tunnetaan robotiikkaan erikoistuneesta opetuksesta, kiertotalousosaamisesta sekä runsaasta yritys- ja kulttuuritarjonnasta. Riihimäkeläiset pääsevät vaikuttamaan omaa arkeaan koskeviin päätöksiin.

Strategiset päämäärät

Elinkeinoelämän ja osaajien kohtaamispaikka

Sijainti Metropolialueella ja Suomen Kasvukäytävällä luo menestysperustaa yrityselämälle. Kaupungin aktiivisuus yritysten ja oppilaitosten toimintaedellytysten kehittämisessä ja uusien yritysten hankinnassa kasvattavat yritysten määrää Riihimäellä. Tulevaisuudessa merkittävä osa pendelöijistä voi tehdä töitä Riihimäellä.

Mittarit: työpaikkakehitys, veropohjan kehitys, yritystyytyväisyys, työpaikkaomavaraisuus

Asukkaiden arjen ja vapaa-ajan kohtaamispaikka

Riihimäellä on maakunnan aktiivisimmat ja tyytyväisimmät asukkaat. Kaupungin vireät kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä monipuoliset koulutusmahdollisuudet houkuttelevat uusia asukkaita ja parantavat asukkaiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Erilaisten ihmisten kohtaamisissa syntyy uudenlaista luovaa kulttuuria ja yhteisöllistä toimintaa.

Mittarit: asukasmäärä, asukastyytyväisyys, huoltosuhde

Tutustu kärkihankkeisiin!

Missä meidän ainakin on onnistuttava?

Uudet ja osallistavat toimintatavat

  • Riihimäen kaupungin toimintaa uudistetaan verkostomaiseksi, kustannuksiltaan tehokkaaksi ja houkuttelevaksi palvelutasosta tinkimättä.
  • Riihimäelle on tärkeää asukkaiden ja asiakkaiden tyytyväisyys. Siksi heidät otetaan mukaan kaupunkimme suunnitteluun ja kehittämiseen.
  • Varmistetaan palveluiden säilyminen Riihimäellä maakuntauudistuksessa.

Mittarit:

  • kuntalaiset ja sidosryhmät mukana palvelujen ja toimintojen suunnittelussa %,
  • kustannustehokkuus verrattuna lähimpiin verrokkeihin,
  • korkea sidosryhmä-, asukas- ja asiakastyytyväisyys (jatkuva mittaus),
  • henkilöstön tyytyväisyys

Kokonaisvaltainen asukas- ja sidosryhmäkytkentä: Asukkaat, asiakkaat ja sidosryhmät on kytketty mukaan kaikkeen suunnitteluun

Strategia ohjaa toimintaa

  • Talous- ja toimintasuunnitelmat: Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit ja tuloskortit
  • Henkilökohtainen kehityskeskustelu: Tuloskortti+ henkilökohtainen kehityssuunnitelma

Strategian toteutumisen arviointi ja seuranta

Toteutumisen seuranta ja arviointi on kytketty talousarvioraportointiin ja hyvinvointikertomuksen tuloksiin.

Arvioinnissa keskeistä on päämäärien mukaan asetettujen toiminnallisten tavoitteiden ja niitä koskevien mittarien sekä kärkihankkeiden toteutuminen.

Strategian tarkistaminen

Strategian tarkistus on aloitettu keväällä 2019.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 18 Ei 9 Kyllä 18 Ei 9