Viestintäkyselyn tulokset

Riihimäkeläiset saavat parhaimmin tietoa kaupungin toiminnasta kaupungin verkkopalvelun (26 %) ja toiseksi eniten paikallisesta mediasta (25 %). Koti & Kaupunki -asukasjulkaisu ja sosiaalinen media olivat seuraavaksi seuratuimmat kanavat. Vähiten tietoa saadaan uutiskirjeestä ja Mobiilikunta-sovelluksesta.

Eniten tietoa kaivataan verkkopalvelusta ja paikallisesta mediasta. Seuraavaksi eniten tietoa halutaan Koti & Kaupunki -asukasjulkaisusta ja sosiaalisesta mediasta.

Verkkopalvelu kirvoitti eniten kommentteja ja kehitysideoita. Uudistunut verkkopalvelu sai kiitosta, mutta aikaisempiin verkkosivuihin tottuneille uusilta sivuilta halutun tiedon löytyminen on aiheuttanut hankaluuksia.
 
Kaupungin toiminnasta kertomista toivottiin lisättävän printtimediaan. Kaupungin asukaslehti Koti & Kaupunki koettiin tärkeänä kanavana etenkin niille henkilöille, jotka eivät käytä tietokonetta. Sosiaalista mediaa kannustettiin käyttämään enemmän ja luovemmin kuten esimerkiksi Helsingissä on tehty. Mobiilikunta-sovellus koettiin hyvänä tapana viestiä.

Uusina keinoina ehdotettiin infonäyttöjä esimerkiksi rautatieasemalle ja kirjastoon. Lisäksi toivottiin enemmän kuntalaisinfoja, joista saisi tietoa ajankohtaisista asioista, mutta niissä pääsisi myös keskustelemaan.

Kaikista palveluista halutaan enemmän tietoa

Kaikista palveluista tarvitaan enemmän viestintää kuin saadaan. Palveluista eniten tarvitaan tietoa kulttuurista- ja vapaa-ajasta, teknisistä palveluista ja sosiaalipalveluista. Suurin ero saadun ja tarvitun tiedon välillä on teknisissä palveluissa.

Virallisia kuulutuksia vastaajat seuraavat miltei yhtä paljon Aamupostista ja kaupungin verkkopalvelusta. Ilmoitustaululta virallisia ilmoituksia seuraa alle 20 vastaajaa.

Viestinnän kehittämisehdotuksissa koettiin kaikkien kaupunkilaisten tavoittaminen erilaisilla keinoilla tärkeänä. Vastauksissa tuli vahvasti esille niin verkkoviestinnän kuin printtiviestinnän merkitys. Vastauksissa kehotettiin pitämään huolta viestinnän ymmärrettävyydestä niin kielen kuin perusteluiden kannalta tiedotteissa ja pöytäkirjoissa.

Monissa vastauksissa oltiin tyytyväisiä Riihimäen kaupungin viestintään ja koettiin, että tietoa saadaan riittävästi.

”Nettisivuilta toki saa tärkeimmät tiedot, mutta olisi mukavaa nähdä enemmän tietoa suunnitelmissa olevista kaupunkitapahtumista ja mahdollisuudesta päästä kuntalaisena ideoimaan, vaikuttamaan.”
”Viestinnän suhteen kehittäisin esimerkiksi sosiaalisen median väylien näkyvyyttä, sekä niiden asiasisältöä.”
”Ei riitä, että se on saatavilla, sen pitää tavoittaa.”
”Viestinnän pitää pystyä esittämään vaikeatkin asiat ”kansankielellä”.”
”Enemmän kiinni omasta viitseliäisyydestä kaivaa sitä tietoa.”

Viestintää monien kanavien kautta

Riihimäen kaupunki viestii useiden kanavien kautta. Nykyisiä viestintäkanavia ei olla lopettamassa tai viestintää vähentämässä. Viestintäkanavien löytymisestä ja niiden hyödyntämisestä pitää kertoa enemmän.

Tuloksista nousseet kehityskohteet:

  • Omien palvelujen yhteystietojen löytymiseen panostaminen verkkopalvelussa
  • Verkkopalvelun tapahtumakalenterin käytön aktivoiminen tapahtumajärjestäjille
  • Mobiilikunnan ja uutiskirjeen markkinoinnin lisääminen
  • Infonäyttöjen käyttämisen selvittäminen
  • Palveluviestinnän tuki ja elinkeinoviestinnän lisääminen
  • Osallistumismahdollisuuksista viestimisen lisääminen.

 

Lisätietoja
viestintäpäällikkö Anna Availa, p. 019 758 4016

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0