Kuntalaiskyselyn kehittämisehdotuksia vuodelta 2013

Panostus lapsiin ja nuoriin

 • Päiväkotiryhmät pienemmäksi
 • Lisää lasten harrastusmahdollisuuksia
 • Uramon koulun pikainen valmistuminen
 • Parempaa suunnitelmallisuutta lasten koulupolkujen suunnitteluun
 • Uimalan aamu- ja iltakäynnin maksun alentamista samansuuruiseksi.

Liikkumisen esteettömyys ja joukkoliikennettä

 • Pyöräteiden kunnon parantaminen sekä talvikunnossapito
 • Pyöräteitä lisää ja kivireunoja matalammaksi
 • Harkintaa liikennevalojen rakentamiseen ja liikennevalojen sijaan kiertoliittymiä
 • Joukkoliikenteen vuorovälien tihentäminen sekä paikallisliikenteen aikataulujen yhteensovittaminen juna-aikataulujen kanssa.

Riihimäen kaupungin tiedotukseen, imagoon ja vuorovaikutusasioihin

 • Tiedotuksen parantamisesta esim. sosiaalisen median avulla
 • Tiedottamisen parantaminen terveyspalveluihin sekä katujen ja verkostojen saneerauksesta tiedottamiseen
 • Verkkosivujen tiedon löytämisen parantaminen
 • Tiedon parempi esittäminen
 • Vuorovaikutteisuutta lisää ja läpinäkyvyyden parantaminen esim. kaupungin järjestämiä tutustumistilaisuuksia eri instansseihin.

Kaupunginosien kehittäminen ja vanhojen asuinalueiden kohtalo

 • Korttionmäen ja Peltosaaren toteutus ja kehittäminen on jäänyt keskeneräiseksi ja epäviihtyisäksi
 • Tyhjien keskusta- ja joutomaa-alueiden, lähinnä vanhojen teollisuusalueiden kaavoitus asumiskäyttöön
 • Vanhoille asuinalueilla vanhaan tyyliin sopivia rakennuksia
 • Riihimäen kulttuurihistorian ja vanhojen rakennusten ja alueiden suojeluun huomiota
 • Kunnostettava pikimmiten VR:n vanha varikkoalue, vesitorni ja Allinna.

Riihimäen kaupungin keskustan tilanne

 • Kaupungin keskusta on hajasijoitettu liikaa. Kaupungin palvelut eivät ole enää kaikkien saavutettavissa.
 • Keskustaa ei ole viihtyisä lukuisten tyhjien liiketilojen vuoksi.
 • Kaupungin avustuksella keskustaan luomukauppa, jossa lähialueen tuottajat voisivat myydä tuotteitaan.
 • Entinen tori jälleen toimivaksi.

Terveyspalvelut

 • Terveyspalveluissa on liikaa byrokratiaa, liian pitkiä jonoja ja ihmisten pompottelua eri toimijoiden välillä.
 • Päivystyspalvelut heikentyneet.
 • Terveyspalveluissa tarjotaan vain väliaikaista apua eikä jatkumoa ole.

Kaupungin viihtyvyyden parantaminen

 • Vantaanjoen alueen kehittäminen esim. jokialueiden perkaus ja siistiminen
 • Lisää virkistysalueita, enemmän puistonpenkkejä sekä yleisiä roskalaatikoita
 • Yleiseen siisteyteen pitää panostaa enemmän. Asemanseudulle ja asematunneliin lisää siivousta.
 • Julkijuopottelu kuriin.
 • Keskustan kaupunkimelu häiritsevää.

Kaupungin talous

 • Taloudenpitoon rehellisyyttä ja avoimuutta, ei uusia veronkorotuksia.
 • Investointiin vain kaikista välttämättömim ja keskityminen velkasalkun hoitoon.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0