Hyvän elämän Riihimäki -kysely

Riihimäen kaupungin strategiatyöhön liittyen kysymme säännöllisesti riihimäkeläisiltä palautetta. Tähän mennessä olemme toteuttaneet kuusi kuntalaiskyselyä: vuosina 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 ja 2017.

Vuoden 2017 -asukaskyselyn tulokset ’Onko Riihimäki tulevaisuuden kohtaamispaikka’

Vuoden 2015 -asukaskyselyn tulokset

Vuoden 2013 -asukaskyselyn tulokset

Vuoden 2011 -asukaskyselyn tulokset

Vuoden 2009 -asukaskyselyn tulokset

Vuoden 2007 -asukaskyselyn tulokset

Lokakuussa 2015 tehdyssä kuntalaiskyselyssä tiedusteltiin kuntalaisten arvioita kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta, osallistumis-, vaikuttamis- ja työssäkäyntimahdollisuuksista sekä imagosta.

Väittämistä riihimäkeläiset kokevat parhaimmiksi työssäkäymisen mahdollisuudet, arkielämän sujuvuuden ja turvallisuuden.Riihimäkeläisten mielestä merkityksellisintä on turvallisuus, arkielämän sujuvuus ja kaupungin viihtyisyys. Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin aikaisempinakin vuosina. Pientä nousua arvosanoissa oli osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä imagoon liittyvissä väitteissä. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 569.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1