Riihimäen tulevaisuus syntyy kohtaamisista -asukaskysely

Kevään 2019 asukaskyselyssä kuntalaiset pääsivät kertomaan mielipiteensä muun muassa kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta ja palveluista. Mielipiteitä Riihimäellä elämisestä kerättiin jo seitsemättä kertaa. Kattavaa aineistoa hyödynnetään kaupungin toiminnassa ja kyselyn tulokset antavat arvokkaita eväitä niin virkamiehille kuin päättäjille kaupungin kehittämisestä. Kyselyssä oli myös Riihimäki-strategiaan 2030 liittyviä kysymyksiä, joilla mitattiin kaupungin uuden strategian vaikuttavuutta.

Asukaskysely toteutettiin ajalla 1.-26.5.2019. Samanlainen asukaskysely toteutettiin vuonna 2017, jota koskevat tulokset on merkitty yhteenvetoon suluissa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 475 (710) henkilöä, joista enemmistö oli naisia 70 % (65 %). Vastaajista alle 20-vuotiaita oli 4 % (4 %), 20–40-vuotiaita 29 % (29 %), 41–60-vuotiaita 42 % (38 %) ja yli 60-vuotiaita 25 % (29 %). Kaupungin asukkaiden ikärakenteeseen verrattuna vastaajissa oli suhteellisesti enemmän 41–60-vuotiaita.

Pääasiallisen toiminnan osalta vastaajista ansiotyössä oli 59 % (57 %), eläkeläisiä 22 % (25 %), opiskelijoita 9 % (7 %), työttömiä 4 % (7 %) ja yrittäjiä 6 % (4 %).

Vastaukset väittämiin

Vastaajat arvioivat väittämien toteutumista (X asteikolla) ja merkitystä (Y-asteikolla) asteikoilla 1–5 (eri mieltä – samaa mieltä / merkitys pieni – merkitys suuri). Vastausten keskiarvot on merkitty (suluissa edellisen kyselyn tulos) absoluuttisina keskiarvoina.

Kyselyn perusteella asukkaat ovat kokeneet hienoista parannusta kaikkien mitattujen osa-alueiden osalta. Arvioiden keskiarvo on 3,17, kun vuonna 2017 keskiarvo oli 3,01. Kaupungin strategisena valtuustokauden 2017–2021 tavoitteena on vähintään keskiarvon 4 saavuttaminen, joten tähän on vielä matkaa.

Parhaimmat arvosanat saivat kysymykset koskien työssäkäyntimahdollisuuksia Riihimäeltä käsin sekä arkielämän sujuvuutta. Nämä samat asiat saivat parhaat arvosanat myös edellisessä kyselyssä. Eniten vuoteen 2017 verrattuna parantuivat asukkaiden arviot osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä Riihimäen imagosta. Tosin arvosanat näiden osalta jäivät edelleen alle 3. Heikoimman arvosanan, samoin kuin edellisessä kyselyssä, sai asemanseudun ja keskustan viihtyvyys.

1. Riihimäellä on turvallista: X: 3,41 (3,26) Y: 3,72 (3,54)
2. Riihimäellä on viihtyisää: X: 3,06 (2,88) Y: 3,51 (3,28)
3. Riihimäen asemanseutu ja keskusta houkuttelee viihtymään: X: 2,36 (2,20) Y: 3,23 (3,15)
4. Riihimäellä arkielämä on sujuvaa: X: 3,60 (3,41) Y: 3,67 (3,35)
5. Riihimäellä on toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut: X: 3,25 (3,01) Y: 3,47 (3,31)
6. Riihimäellä on monipuoliset koulutuspalvelut: X: 3,31 (3,17) Y: 3,00 (2,79)
7. Riihimäellä on vireät kulttuuripalvelut: X: 3,28 (3,13) Y: 3,02 (2,92)
8. Riihimäellä on kattavat liikuntapalvelut: X: 3,48 (3,43) Y: 3,25 (3,08)
9. Riihimäellä ympäristöasiat on otettu hyvin huomioon: X: 3,21 (3,12) Y: 3,32 (3,14)
10. Riihimäellä on helppo osallistua ja vaikuttaa: X: 2,97 (2,69) Y: 3,11 (2,95)
11. Riihimäeltä käsin työssäkäyntimahdollisuudet ovat hyvät: X: 3,67 (3,55) Y: 3,37 (3,10)
12. Riihimäellä on hyvä imago: X: 2,49 (2,29) Y: 2,97 (2,87)

Kehittämisehdotukset ja terveiset kaupungille

Kehittämisehdotuksia ja terveisiä saatiin noin 200 vastaajalta. Kaupunki sai myönteistä palautetta asukkaiden osallistamisesta ja useampi vastaaja piti nykyistä suuntaa kaupungin kehittämisessä oikeana. Hyvää työtä on kuntalaisten mielestä tehty myös monissa palveluissa. Tässä joitakin poimintoja vastauksista:

”Kiitos kirjastosta ja taidemuseosta. Isompia määrärahoja molemmille.”

”Lasten harrastuksiin on riittävästi vaihtoehtoja.”

”Tyytyväinen olen siihen, että Vahteristossa on talvisinkin lenkkipolut latujen lisäksi.”

”Iso plussa toimivat terveydenhoitopalvelut.”

”Terveyskeskukselle ja hammashoidolle kiitoksia! Ne toimivat nykyisin erittäin hyvin.”

”Kiitos ankkapuiston kunnostuksesta.”

”Kiitos romuautojen poistosta Peltosaaresta.”

”Iso liityntäparkki on hyvä, samoin risteysten uusiminen kiertoliittymiksi.”

”Hienoa kun asukkaita osallistetaan. Some on ollut hyvä kanava tavoittaa ja olla perillä mitä kaupungilla tapahtuu.”

”Hyvää tekemisen meininkiä! Nykyinen suunta on oikea.”

Hallinto- ja konsernipalveluiden sekä johtamisen osalta toivottiin lisää tiedottamista, vaikka siitä kyllä useampi vastaaja kaupunkia kehuikin. Satsauksia toivottiin laadukkaisiin peruspalveluihin varsinkin lasten, nuorten ja vanhusten palveluihin. Tässä joitakin poimintoja vastauksista:

”Enemmän koko kaupungin yhteisiä tapahtumia, ihan pieniäkin kohtaamisia kaupungilla. Suurten pääsiäistapahtumien lisäksi.”

”Kaupunki voisi panostaa asukkaidensa terveyteen ja markkinoida ”savutonta Riksua”.”

”Maltilla ja ihmisiä kuunnellen eteenpäin ystävällistä, lämminhenkistä, ihmisten kaupunkia kehittämään!”

”Me asumme Riihimäellä koska täällä on paljon hyvää pieneksi kaupungiksi: mahtava kirjasto, hyvät harrastusmahdollisuudet (monipuolisesti aktiivisia seuroja, harrastuspaikkoja joista erityisesti uimala on loistava, luontoa, erityisesti Hatlamminsuo), paljon tapahtumia sekä kulttuurielämää ja aktiivisia kaupunkilaisia. Toivon, että jatkossakin kaikkea tätä tuetaan, jotta Riihimäki on myös tulevaisuudessa yhtä mahtava paikka asua. Tänne en kaipaa kauppoja ja ostoskeskuksia. Meidän tulisi erottua sillä missä Riihimäki on hyvä: yhdessä tekemisessä, kulttuurin luomisessa ja monipuolisella vapaa-ajan valikoimalla.”

”Omassa kunnassa omat kunnan palvelut eikä kaikkia ulkoistettaisi.”

”Riihimäki voisi toimia eläkeläiskaupunkina samalla tavalla kuin jotkut kaupungit Englannissa. Asuminen Riihimäellä on huomattavasti edullisempaa kuin pääkaupunkiseudulla. Asunnot selvästi halvempia.”

Sivistys- ja hyvinvointipalveluja koskevissa kommenteissa toivottiin panostusta varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluihin. Varhaiskasvatuksen osalta toivottiin muun muassa lisää pienten lasten päiväkotiryhmiä. Asiakasjärjestelmän toimivuudessa nähtiin parantamisen varaa. Perusopetuksen robotiikkaopetus kirvoitti kommentteja. Tässä joitakin poimintoja sivistys- ja hyvinvointipalveluille suunnatuista vastauksista:

”Lapsiperheet huomioon päätösten teossa. Sujuva koulupolku. Ryhmät pienemmiksi kouluissa ja päiväkodeissa.”

”Perusopetukseen panostaminen luo pohjaa tulevaisuudelle. Yläkoulujen opinto-ohjauksen resurssi on saatava kuntoon.”

”Robotiikka ja nuorisoteatteri ovat hyviä asioita, mutta eivät tuo yhtään pysyvää työpaikkaa Riihimäelle. Riihimäellä ei ole ammattiteatteria eikä robotiikkaan erikoistuneita yrityksiä. Robotiikkaa käyttäviä kyllä, mutta niissä käyttäjät ovat jonkin muun osaamiskoulutuksen saaneita. Onko kumpikaan tuonut maksavia opiskelijoita Riihimäelle. Keskeistä onkin se miten saada esim. HAMK:sta valmistuneita jäämään asumaan Riihimäelle. Yksi keskeinen syy opiskelupaikan valinnalle on harrastamisen ja opiskelun yhdistämisen mahdollisuus. Tämä luo siteitä jotka vaikuttavat sijoittumiseen opiskelun jälkeenkin.”

”Keskittykää toimivaan arkeen, palveluihin joilla saatte houkuteltua työssäkäyviä, veroja maksavia lapsiperheitä. Robotiikka ei ole koulupolkuna syy muuttaa Riksuun. Hyvä arki on.”

Myös panostukset kulttuuri- ja liikuntapalveluihin nähtiin tärkeinä. Tässä joitakin poimintoja kulttuuri- ja liikuntapalveluille suunnatuista vastauksista:

”Uskon Teatterin uuteen nousuun uusissa käsissä, kesäteatteri myös imagolle tärkeä, voisi olla nuorisoteatterin esiinmarssilava.”

”Prosenttitaide ja ympäristön vehreyttäminen mukaan investointeihin!”

”Kulttuuriasiat kuntoon, museoiden asema on turvattava.”

”Kesätapahtumia lisää.”

”Riihimäen kulttuuriedustajat ovat saaneet Riksua hyvin ”maailman kartalle”. Kannattaa hyödyntää tätä jatkossakin ja tukea myös kulttuuripalveluiden toteutumista jatkossa. Riksu on alkanut saamaan freesimpää kuvaa.”

”Kuljetuksia kulttuuritapahtumiin aina Hämeenlinna ja Lahti sekä Hyvinkää.”

”Omatoimikirjasto Riihimäelle jos aukioloa ei voi laajentaa!”

 ”Toivon lähiliikuntapalvelua: kaikki ohjatut liikuntamahdollisuudet ovat keskustan alueella. Kaupunki voisi tuoda ohjattua liikuntaa esim. Vahteristoon.”

”Asukkaille enemmän ilmaisia liikuntapaikkoja, joissa voisi esim. tehdä monipuolisesti harjoituksia. Nyt aika harvakseltaan ja muutama piste vaan, mitkä ei ole suunniteltu eläkeläisille.”

”Uimala houkuttelevammaksi myös paikallisille. Nuorten ilmainen uintimahdollisuus perjantaisin hyvä juttu.”

”Voisitteko panostaa talvisin hiihtolatujen hoitoon. Voisiko olla mahdollista saada jonkinlainen kehälatu joka kiertäisi kaupungin ja jossa olisi lähtöpaikkoja/latuyhteyksiä niin, ettei tarvittaisi autoa kun lähtee hiihtämään. Ja vielä mahdollisimman pitkä pyöräilyreitti ympäri kaupungin.”

”Uimahallin laajennusta voisi alkaa suunnitella.”

Kaupunkikehityksen toimialueeseen kohdistuvia kommentteja saatiin erittäin runsaasti ja niistä suuri osa kohdistui kaupunkikuvan kehittämiseen. Keskustaan ja Matkakeskukseen toivottiin lisää kauppoja ja elävyyttä. Samoin toivottiin toimintaa VR:n veturitalleihin. Tässä joitakin poimintoja kaupunkikehitykselle suunnatuista vastauksista:

”Vanhan VR varikkoalueen kehittäminen osana aseman ja keskustan väliä. Tapahtumapuisto? Kivipajayrityksiä, lasitaidetta, teatteriesityksiä, musiikkia, kahvilat, kulttuuritapahtumat, pakohuone.”

”Lapsille ja nuorille voisi rakentaa liikennekaupungin. Siinä olisi kesätyöpaikka nuorille. Päiväkodit ja koululaiset voisivat hyödyntää liikenneopetukseen esim. yhteisprokkista Hamkilaisten kanssa.”

”Ei liikaa asutusta kuten kerrostaloja samaan paikkaan mm rautatieaseman viereen.”

”Pitäkää Riihimäki ihmisen kokoisena kaupunkina.”

”Riihimäen viihtyisyyteen pitäisi panostaa paljon enemmän. Tuntuu että yhteistä linjaa ei ole olemassa. Graniitin aukio on suunniteltu aivan väärin eikä palvele ketään millään tavalla. Se on todella kolkko ja kylmän oloinen ahdas paikka. Graniitin aukiosta voisi tehdä lisää parkkitilaa kävelykadun toteutusta varten. Vehreyttä, puita ja pensaita, patsaita ja vesielementtejä pitäisi saada lisää. Keveyttä raskaisiin rakennuksiin. Keskustaan kävelykadulle terasseja, puiston penkkejä istutuksia. Musiikkia, näytelmiä, taidetta, hyvää ruokaa, myyntikojuja ja edes pieni lasten leikkipaikka kävelykadulle aivan keskustaan kahviloiden läheisyyteen, johon voi tulla kävellen tai pyörällä ja autot jäävät rakennusten taakse parkkipaikoille. Aseman seudulle vanhojen veturitallien käyttöön otto, talveksi joulutori ja lapsille karuselli ja joulupukinpaja toimintaa. Riihimäellä imago on aivan hukassa ja viihtyisyyteen pitää panostaa enemmän. Innolla odotetaan riihimäkiralli tapahtumaa!”

Liikenteen osalta toivottiin panostuksia teiden kuntoon ja joukkoliikenteen toimivuuteen. Kevyenliikenteen väyliä toivottiin lisää. Valoristeysten korvaaminen kiertoliittymillä arvelutti muutamaa vastaajaa. Tässä joitakin poimintoja liikenteeseen liittyvistä vastauksista:

”Katujen kunnossapidon laatua on nostettava. Pyöräteitä enemmän.”

”Jokaisesta bussireitistä tehtävä Youtube-video, jossa näkyy samanaikaisesti bussin sijainti kartalla ja etuikkunasta kuvattuna missä kohtaa katua pysäkit sijaitsevat eri reiteillä. Tämän tekisi vaikka joku HYRIA:n mediaopiskelija tai HAMK:n porukka.”

”Päivittäin Helsingissä töissä käyvänä loistavin asia ja naapurikuntiin verrattuna ylivoima tekijä on aseman parkki joka on riittävän iso ja väljä tarkoitukseensa.”

”Kehittäkää joukkoliikenteeseen myös arvoa sisältävä matkakortti vrt. HSL.”

”Rautatieaseman läheisyyteen (esim Matkakeskuksen tyhjiin tiloihin) polkupyörille valvottu ja vaikkapa maksullinen pyöräparkki, jotta junilla työhön kulkijat (ja muutkin) voisivat kulkea asemalle fillarilla kun paikkurit eivät kuitenkaan kulje sopivasti.”

Saimme myös joitakin sosiaali- ja terveystoimea koskevia kommentteja ja palautteita:

”Mielenterveyspalveluita nuorille pitää helpottaa ja siihen resursseja lisätä.”

”Vanhushuolto kuntoon.”

”Sosiaalipalveluissa on uskomattomat jonot esim. perheneuvolaan ja toimintaterapiaan. Ja puheterapiaan.”

”Sairaalan kehittäminen täyteen palvelutasoon.”


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0