Lasten päivähoito ja koulu

Päivähoito

Kuva oppilaista ja opettajasta oppitunnilla
Kuva Tapio Aulu

Riihimäellä lasten päivähoito on järjestetty kaupungin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa tai yksityisessä päivähoidossa. Katso tiedot päivähoitoon hakemisesta.

Jos molemmat vanhemmat tekevät vuorotyötä, lapselle järjestetään vuorohoito. Se tarkoittaa, että lapsi voi olla päivähoidossa myös myöhään illalla ja yöllä.

Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon kotona voi hakea lasten kotihoidon tukea.

Riihimäellä on myös maksullista kerhotoimintaa ja maksutonta avointa päiväkotitoimintaa.

Lyhytaikaista lastenhoitoapua voi saada Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Palvelu on maksullinen ja vanhemmat maksavat sen itse.

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen toimintana sekä päiväkotien että koulujen tiloissa. Lapsen tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Maksutonta esiopetusta tarjotaan neljä tuntia päivässä muina koulun toimintapäivinä paitsi lauantaisin. Edut ovat samat kuin perusopetukseen osallistuvilla oppilailla.

Lue lisää esiopetuksesta ja sinne ilmoittautumisesta.

Koulu

Suomessa on maksuton peruskoulu lapsille. Alakoulujen oppilaat otetaan kouluihin lähikouluperiaatteella.

Lisää perusopetuksesta ja sinne hakemisesta löydät täältä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1