Alkukartoitus

Sinulla on oikeus alkukartoitukseen, jos

 • olet muuttanut Riihimäelle ulkomailta tai muualta Suomesta ja
 • kotikuntasi on Riihimäki
 • sinulle ei ole tehty aikaisemmin alkukartoitusta ja
 • sinulla on ollut kotikunta Suomessa enintään kolme vuotta

Alkukartoituksessa selvitetään sinun tilanteesi ja sen mukainen palveluntarve.

Alkukartoitukseen kuuluu:

 •  osaamisen kartoitus
 •  tietoa opiskelusta
 •  tietoa työllistymisestä
 •  tietoa Riihimäen palveluista
 •  alkukartoitukseen perustuen arvioidaan tarpeesi kotoutumissuunnitelmaan
 •  kartoituksen jälkeen voit päästä kotoutumiskoulutukseen tai muuhun kielikoulutukseen

Alkukartoitus on maksuton. Tarvittaessa käytetään tulkkia.

Kotoutumissuunnitelma

 • Suunnitelma voidaan tehdä, jos tarvitset alkukartoituksen perusteella tukea kotoutumiseen
 • Kotoutumissuunnitelma tehdään rekisteröitymisen jälkeen ja koskee kolmea vuotta Suomeen tulon jälkeen
 • Suunnitelma tehdään yhdessä työvoimaneuvojan kanssa TE-toimistossa.
 • Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia koulutuksesta, esimerkiksi osallistumisesta kielikurssille, työharjoitteluun tai muuhun toimintaan, joka edistää kotoutumista.
 • Kotoutumissuunnitelman kesto on yksilöllinen. Työ- ja koulutushistoria sekä omat tavoitteet vaikuttavat siihen, miten pitkään tarvitset tukea.
 • Kotoutumissuunnitelman toimenpiteisiin osallistumisen ajan voit saada kotoutumistukea toimeentulon turvaamiseksi.

Missä alkukartoitus tehdään?

Jos olet työtön ja rekisteröitynyt työnhakijaksi, Riihimäen TE-toimisto tekee alkukartoituksen.
Riihimäen TE-toimisto

Jos olet sosiaalitoimiston asiakas, alkukartoitus tehdään sosiaalitoimistossa.
Sosiaalitoimisto

Lisätietoa kotoutumissuunnitelmasta löydät http://www.infopankki.fi/


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0