Kotouttaminen

Suomessa on voimassa Laki kotoutumisen edistämisestä. Sen mukaan Suomeen rekisteröityneen maahanmuuttajan tulee saada perustietoa Suomesta. Kaikilla maahanmuuttajilla (esim. työnhakijat, tutkinto-opiskelijat, kotiäidit) on  oikeus alkukartoitukseen ja kotouttamissuunnitelmaan. Alkukartoituksessa selvitetään sinun tilanteesi ja sen mukainen palveluntarve.

Kotoutuminen ja sosiaalipalvelut

Kaupungin sosiaalitoimi auttaa kotoutumiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Työ- ja elinkeinotoimisto tekee kotouttamissuunnitelmia ja auttaa työnhaussa.

Kela hoitaa sosiaaliturvaan liittyviä asioita.

Maistraatti hoitaa väestötietoja ja kotikunta-asioita.

Lue lisää alkukartoituksesta >>

Kotoutumissuunnitelma

  • Suunnitelma voidaan tehdä, jos tarvitset alkukartoituksen perusteella tukea kotoutumiseen
  • Kotoutumissuunnitelma tehdään rekisteröitymisen jälkeen ja koskee kolmea vuotta Suomeen tulon jälkeen
  • Suunnitelma tehdään TE-toimistossa tai kaupungin sosiaalitoimessa.
  • Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia koulutuksesta, esimerkiksi osallistumisesta kielikurssille, työharjoitteluun tai muuhun toimintaan, joka edistää kotoutumista.
  • Kotoutumissuunnitelman kesto on yksilöllinen. Työ- ja koulutushistoria sekä omat tavoitteet vaikuttavat siihen, miten pitkään tarvitset tukea.
  • Kotoutumissuunnitelman toimenpiteisiin osallistumisen ajan voit saada kotoutumistukea toimeentulon turvaamiseksi.

Henkilötunnus maistraatista

Jokaisen Suomeen vakituisesti muuttavan täytyy tehdä maistraattiin virallinen muuttoilmoitus viikon kuluessa muutosta.  Mene käymään kotipaikkakuntasi maistraatissa, jossa sinulle annetaan suomalainen henkilötunnus.

Kun olet muuttanut Suomeen ja sinulla on vähintään yhden vuoden oleskelulupa tai rekisteröintitodistus, sinulle annetaan kotikunta Suomessa.

Jos muutat pois Suomesta, tee maistraatissa maastamuuttoilmoitus.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 2 Kyllä 1 Ei 2