Kotouttaminen

Suomessa on voimassa kotoutumislaki. Sen mukaan Suomeen rekisteröityneen maahanmuuttajan tulee saada perustietoa Suomesta. Kaikilla maahanmuuttajilla  (esim. työnhakijat, tutkinto-opiskelijat, kotiäidit) on  oikeus alkukartoitukseen ja kotouttamissuunnitelmaan. Kun muutat Suomeen, voit hakea palveluita, jotka auttavat sinua kotoutumaan. Alkukartoituksessa selvitetään sinun tilanteesi ja sen mukainen palveluntarve.

Kotoutuminen ja sosiaalipalvelut

Työ- ja elinkeinotoimisto tekee kotouttamissuunnitelmia ja auttaa työnhaussa.

Kela hoitaa sosiaaliturvaan liittyviä asioita.

Kaupungin sosiaalitoimi auttaa kotoutumiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Maistraatti hoitaa maahanmuuton lupa-asioissa.

Lue lisää alkukartoituksesta >>

Kotoutumissuunnitelma

  • Suunnitelma voidaan tehdä, jos tarvitset alkukartoituksen perusteella tukea kotoutumiseen
  • Kotoutumissuunnitelma tehdään rekisteröitymisen jälkeen ja koskee kolmea vuotta Suomeen tulon jälkeen
  • Suunnitelma tehdään yhdessä työvoimaneuvojan kanssa TE-toimistossa tai monikulttuurisessa Olohuoneessa.
  • Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia koulutuksesta, esimerkiksi osallistumisesta kielikurssille, työharjoitteluun tai muuhun toimintaan, joka edistää kotoutumista.
  • Kotoutumissuunnitelman kesto on yksilöllinen. Työ- ja koulutushistoria sekä omat tavoitteet vaikuttavat siihen, miten pitkään tarvitset tukea.
  • Kotoutumissuunnitelman toimenpiteisiin osallistumisen ajan voit saada kotoutumistukea toimeentulon turvaamiseksi.

Maahanmuuttajan oleskelulupa

Poliisi huolehtii turvallisuuden ja järjestyksen valvonnan lisäksi lupa-asioista. Poliisi myöntää esimerkiksi ajokortin, passin ja luvan julkisen tilaisuuden järjestämistä varten. Yli 3 kk oleskelua varten on rekisteröitävä oleskeluoikeus tai haettava oleskelulupaa.

Ensin haetaan määräaikaista oleskeluoikeutta tai tilapäistä oleskelulupaa. Myöhemmin voi hakea jatkolupaa tai pysyvää oleskelulupaa.

Oleskeluluvan tunnukset

  • B = tilapäinen (voimassa 1 v.) – tarkoituksena ei ole jäädä Suomeen pysyvästi
  • A = jatkuva (voimassa 4 v.) – tarkoituksena on pysyvä asuminen Suomessa
  • P = pysyvä – myönnetään, jos henkilö on asunut Suomessa jatkuvalla oleskeluluvalla 4 vuotta.

Lisätietoa oleskeluluvasta eri kielillä löytyy Maahanmuuttoviraston internet-sivuilta ja poliisin internet-sivuilta suomen ja englannin kielillä.

Henkilötunnus maistraatista

Jokaisen Suomeen vakituisesti muuttavan täytyy tehdä maistraattiin virallinen muuttoilmoitus viikon kuluessa muutosta.  Mene käymään kotipaikkakunnan maistraatissa, jossa sinulle annetaan suomalainen henkilötunnus.

Kun olet muuttanut Suomeen ja sinulla on vähintään yhden vuoden oleskelulupa tai rekisteröintitodistus, sinulle annetaan kotikunta Suomessa.

Jos muutat pois Suomesta, tee maistraatissa maastamuuttoilmoitus.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0