Talous- ja velkaneuvonta

Hausjärvi, Janakkala, Loppi ja Riihimäki 

Eteläinen Asemakatu 4, 3. krs (Yritystalo)
PL 125, 11101 Riihimäki
Faksi 019 758 4062
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Jonna Riikonen
vs. talous- ja velkaneuvoja
019 758 4060
Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ti-to klo 10-12.


Sanna Kujansuu
velkaneuvontasihteeri
019 758 4061
Puhelinaika ti ja to klo 10-12.

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy kunnilta valtiolle oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot muuttuvat 31.12.2018 jälkeen. 

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut säilyvät ennallaan. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Jatkossa talous- ja velkaneuvonnan asiakas voi kääntyä haluamansa oikeusaputoimiston puoleen kotikunnastaan riippumatta.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimistot ja Helsingin, Vantaan, Hyvinkään Espoon ja Lohjan toimipaikat.

Talous- ja velkaneuvonnan uudet kotisivut avataan vuodenvaihteessa www.talousjavelkaneuvonta.fi.

Velkaneuvonta

Kartoitamme taloutesi kokonaistilanteen ja yhteisesti keskustellen päätämme, miten asiassa edetään. Velkojen järjestelykeinoina ovat mm. laina-ajan pidentäminen, koron alentaminen, luottojen yhdistäminen ja vakuuksien uudelleenjärjestely.

Yleisellä tasolla tavoitat velkaneuvojan myös sähköpostitse.

Velkajärjestelylaki lähtee siitä, että ensisijaisesti pyritään sovittelemaan velallisen ja velkojien välillä. Mikäli tarvitset apua velkojien kanssa lainaehtojen sovittelussa paremmin maksukykyäsi vastaavaksi, autamme Sinua tekemään velkojille ehdotuksen. Laadimme tarvittavat asiakirjat ja laskelmat kanssasi.

Yrittäjät

www.yrityssuomi.fi/talousapu

suomenkielinen palvelu p. 029 502 4880 (ma-pe klo 9-16)
ruotsinkielinen palvelu p. 029 502 4881 (to klo 9-16)

Tietoa Takuusäätiön takauksesta

Mikäli Sinulla on maksuvaraa, mutta useiden velkojen ja ulosoton takia maksusi kangertelevat, saattaa Sinulla olla mahdollisuus saada Takuusäätiön takaus velkojesi yhdistämiseen. Avustamme Sinua takauksien hakemisessa.

Velkajärjestelyhakemus ja maksuohjelma

Mikäli ylivelkaantumistilanteesi on niin vaikea, että sovintoon ei päästä, autamme Sinua velkajärjestelyn hakemisessa sekä maksuohjelman laatimisessa käräjäoikeudelle. Käräjäoikeuden vahvistama velkajärjestely kestää yleensä viisi vuotta silloin, kun ei ole omistusasuntoa. Maksuohjelma laaditaan vastaamaan maksukykyäsi ja perusturvaan kuulumaton omaisuus myydään. Omistusasunnon säilyttävät maksuohjelmat kestävät yleensä yli 10 vuotta.

Olemme apunasi koko maksuohjelman voimassaoloajan, mikäli taloudellisissa ja muissa olosuhteissasi tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät maksuohjelman muuttamista. Teemme Sinulle velkajärjestelylain edellyttämät lisäsuoritusvelvollisuuslaskelmat vuosittain.

Takaajien järjestelyt

Päävelallisen velkajärjestely yleensä laukaisee takaajan maksuvelvollisuuden. Takaajalla on oikeus kaikkiin samoihin järjestelykeinoihin kuin päävelallisellakin: sovinnot, takauslainat ja velkajärjestely. Autamme takaajia löytämään ratkaisun, miten hän selviää takausveloista maksukykynsä puitteissa.

Hausjärven kunta
Janakkalan kunta
Lopen kunta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Riihimäen kaupungin velkaneuvonta palvelee myös Hausjärven, Janakkalan ja Lopen kuntalaisia silloin, kun he tuntevat tarvitsevansa apua joko taloutensa tasapainottamiseen tai ylivelkaantumistilanteeseen. Autamme Sinua luottamuksellisesti ja maksutta riippumatta siitä, mikä velkaantumisesi on aiheuttanut tai miten suuret velkasi ovat. Palvelemme niin päävelallisia, takaajia kuin entisiä yrittäjiäkin.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 25 Ei 3 Kyllä 25 Ei 3