Kotihoidon pysäköintitunnus

Uuden tieliikennelain tultua voimaan 1.6.2020 on Riihimäen kaupunki päättänyt ottaa käyttöön kotihoidon pysäköintitunnuksen.

Tunnus voidaan myöntää asiakkaan kotona suoritettavia seuraavia tehtäviä varten:

  • kotipalvelu, kotihoito ja asumispalvelu
  • kotisairaanhoito
  • vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet
  • kehitysvammaisten erityishuolto

Kotihoidon pysäköintitunnuksella saa pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta alueella, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä. Tunnuksella on mahdollista pysäköidä pidemmäksi ajaksi alueella, jossa pysäköintiaikaa on rajoitettu. Lisäksi se mahdollistaa pysäköinnin pihakadulla ja huoltoajo sallittu -lisäkilven alueella katuverkolla. Pysäköinnistä ei saa aiheutua huomattavaa haittaa muulle liikenteelle tai pihakadun käyttämiselle.

Pysäköintitunnus myönnetään määräajaksi.

Myöntämisen ehdot:

Pysäköintitunnus myönnetään palvelua tarjoavalle työntekijälle, yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle.

Hakijan on hakemuksessa ilmoitettava enintään kolme ajoneuvoa, joissa kotihoidon pysäköintitunnusta käytetään pysäköintiin. Yrityksen, yhdistyksen ja julkisyhteisön on myös ilmoitettava tunnuksenhaltija, jonka on oltava hakijan palveluksessa oleva luonnollinen henkilö.

Työntekijän tai tunnuksenhaltijan on viipymättä ilmoitettava kunnalle tunnuksen myöntämisen edellytyksissä tapahtuneista muutoksista.

Hakemus tunnuksien saamiseksi voidaan tehdä vapaamuotoisesti (esim. sähköpostilla).

Tiedustelut: Kaupunginlakimies Mikko Heiskanen, puh. 050 531 7826


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1