Valion rekka

Riihimäki keskellä kasvukäytävää

Helsingistä Tampereelle ulottuva Suomen kasvukäytävä muodostaa maan merkittävimmän toiminnallisen ja rakenteellisen kokonaisuuden. Kasvukäytävän vaikutusalueella asuu jo joka kolmas suomalainen. Alueen sisällä vähintään yhden kuntarajan ylittää päivittäin yli 301 000 työmatkalaista. Suomen kasvukäytävä muodostaa yhtenäisen työmarkkina-alueen ja yritysten kannalta yhtenäisen työvoimapoolin.

  • Käytäväkokonaisuus muodostaa koko Suomen talouskasvun ja kilpailukyvyn ytimen.
    • Suomen bruttokansantuotteesta 45 % tuotetaan tämän valtasuonen varrella.
    • Yritysten liikevaihdosta noin 50 % muodostuu Suomen kasvukäytävä –verkoston alueella.
    • Työpaikoistakin jo noin 40 % sijaitsee kasvukäytävällä.
  • Elinkeinojen monipuolisuus on tällaiselle alueelle tyypillistä ja samalla ehdottomasti alueen merkittävä vahvuus. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi logistiikka, kauppa, teollisuuden alihankinta ja jatkojalostus, kiinteistö- ja rakennusala kokonaisuudessaan, rahoitusala sekä matkailu.

Saavutettavuus graafi

Vuonna 2013 muodostettiin kasvukäytävän kehittämistyötä edistämään uudenlainen yhteistyöverkosto, jonka jäseninä ovat alueen 19 kaupunkia ja kuntaa, alueen kaikki kolme maakuntaliittoa sekä kaikki neljä kauppakamaria. Lisäksi verkostotyössä ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutustu tarkemmin Suomen kasvukäytävään!


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 1 Kyllä 3 Ei 1