Riihimäki elinvoimaideksillä mitattuna parhaassa viidenneksessä

Seutukuntien elinvoimaindeksissä kaikkien seutujen (70) parhaaseen viidennekseen ylsivät Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaltaiset suuret kaupunkiseudut ja keskisuurista Vaasan, Hämeenlinnan, Kuopion ja Seinäjoen seudut. Lähelle kärkeä sijoittuivat lisäksi Porvoon ja Riihimäen seudut laajalta metropolialueelta sekä Maarianhaminan, Pietarsaaren ja Rauman seudut.

Kartta elinvoimaideksi

Suomen kasvukäytävältä Helsingin, Hämeenlinnan, Tampereen, Seinäjoen ja Riihimäen seudut kuudesta seudusta ylsivät parhaimpaan viidennekseen

Seutukuntien elinvoimaindeksissä analysoitiin 70 seudun elinvoimaa kymmenen rakennemuuttujan avulla. Muuttujat liittyivät aluetalouteen, työllisyyteen, vetovoimaan, osaamiseen, taloudelliseen kantokykyyn ja tulokertymään. Seutukunnat jaettiin muuttujien keskiarvon perusteella viiteen viidennekseen ja sijoitettiin paremmuusjärjestykseen yhteenlaskettujen muuttujien arvopisteiden perusteella. Jokaisessa viidenneksessä oli 14 seutua. Aluetutkija Timo analysoi helmikuussa 2016 seutujen elinvoimaindeksejä Suomen kasvukäytävä -verkoston tilaamana.

Lue lisää seutukuntien elinvoimaindeksianalyysistä!


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1