Isännöinti ja toimitilojen vuokraustoiminta

Tilakeskus vastaa kaupungin toimitilahallinnosta. Kaupungin toimitilaohjelma linjaa kaupungin toimitilojen ja kiinteistöjen omistamisen, hallinnan, vuokrauksen tai muun hankinnan. Lisäksi toimitilaohjelma linjaa tilojen ylläpidon ja muiden toimenpiteiden yleiset pääperiaatteet. Kaupunginhallitus hyväksyi 29.3.2021 Riihimäen kaupungin toimitilaohjelman vuosille 2021–2030.

Toimitiloja vuokrataan kaupungin toimialueiden työyksiköille. Sisäisellä vuokraustoiminnalla taataan kiinteistöjen toimivuus, arvon säilyminen ja kohtuuhintainen vuokrataso. Kukin toimialue määrittelee  tilatarpeensa ja varautuu omassa budjetissaan toimitilan vuokraan sekä ylläpitokuluihin.

Toimitiloja, joille kaupungilla itsellään ei ole käyttöä, voidaan vuokrata (ns. pitkäaikaisvuokraus) yrityksille ja yhteisöille tai tarvittaessa ne myydään.

 

Yhteystiedot

Kaupungin omistamien ja vuokraamien toimitilojen isännöinti, sisäinen vuokraus sekä vapaiden tilojen tiedustelut

Isännöitsijä

Minna Hakala
isännöitsijä
050 569 2655

Liiketilojen vuokralaskutus

Pirjo Iivonen
varastokirjanpitäjä
050 500 1630

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

 

Tilat yrityksille ja yrityksille vuokrattavat vapaat tilat Riihimäellä

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:ltä osoitteesta www.rtoy.fi

Lisätietoja asumispalveluista


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0