Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu

Siirry tästä sähköiseen palveluun

 

Linkki palveluun löytyy myös rakennusvalvonnan verkkosivuilta.

Ennakkokyselyt sähköisen lupapalvelun avulla

Ennakkokyselyt voidaan tehdä ilman vahvaa sähköistä tunnistautumista.
Rakennusvalvonta pyrkii vastaamaan ennakkokyselyihin mahdollisimman pikaisesti.

Lupahakemuksen valmistelu ja jättäminen sähköisesti

Sähköisesti rakennusvalvonnan käsiteltäviksi voidaan jättää

– rakennuslupa
– toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus
– maisematyölupa ja maisematyöilmoitus
– purkulupa ja purkulupailmoitus.

Lupahakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Se tehdään käyttäen verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Yleensä hakemuksen täyttää asiakkaan valtuuttama pääsuunnittelija. Rakennushankkeeseen ryhtyvillä ja erityissuunnittelijoilla on oikeus päästä seuraamaan hakemuksen käsittelyä ja täydentämään sitä.

Lupapalvelu toimii asiakkaan ja rakennusvalvonnan välisenä kommunikointivälineenä

Enää ei ole tarvetta erilliseen sähköposti- tai puhelinkeskusteluun, koska ohjaus ja tarvittavat lisäselvitykset voidaan pyytää palvelun viestikentän kautta. Erityisesti uudisrakennushankkeissa tai suurissa peruskorjaushankkeissa voidaan kuitenkin edellyttää asiakkaalta henkilökohtaista tapaamista rakennustarkastajan kanssa.

Hakemuksen käsittelijä antaa tarvittaessa palautetta heti hakemuksen saavuttua tai myöhemmin kun hakemus on siirretty rakennusvalvonnan tietojärjestelmään.

Suunnitelmat liitetään mukaan sähköisinä tiedostoina, samoin tarvittavat muut liitteet.
Palvelun avulla rakennusvalvonta voi myös pyytää tarvittaessa lausuntoja rakennusvalvonnan sidosryhmiltä.

Ennen rakennusluvan myöntämistä toimitetaan rakennusvalvontaan kolme paperista pääpiirustussarjaa arkistointia varten (Riihimäen rakennusvalvonnalla ei vielä ole Arkistolaitoksen lupaa sähköiseen pysyväisarkistointiin).

Rakentamisvaihe

Myös erityissuunnitelmat liitetään palveluun sähköisinä tiedostoina. Vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija merkitsevät oman tarkastuslistansa mukaisesti tehdyt tarkastukset palveluun. Rakennusvalvonnan rakennustarkastajat merkitsevät tehdyt katselmukset huomautuksineen lupapalveluun, jolloin ne ovat kaikkien asianosaisten nähtävissä reaaliaikaisesti.

Lisätietoja:

Risto Turunen
rakennustarkastaja
040 330 4152
Sähköinen asiointi, ohjaus ja neuvonta


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 12 Kyllä 1 Ei 12