Rakennusluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat


 • Rakennuslupahakemus
 • Pääpiirustukset
 • Rakennuksen energiaselvitys
 • Selvitys rakennuspaikan omistus/hallintaoikeudesta
 • Selvitys naapureiden kuulemisesta
 • Kartta rakennuspaikasta
 • Rakennushankeilmoitukset
 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
 • Vesihuoltolaitoksen liitoslausunto
 • Jätevesien käsittelysuunnitelma
 • Poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen
 • Suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen
 • Muut mahdolliset liitteet
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus
 • KVV-työnjohtajan hakemus
 • IV-työnjohtajan hakemus

Siirry tästä sähköiseen palveluun

Lupahakemuksen voit ensisijaisesti jättää sähköisenä. Paperisesta lupahakemuksesta perimme taksan mukaisesti 100 euroa ja lisäksi todelliset skannauskulut.

Rakennuslupahakemus
– täyttöohjeet lomakkeessa, lomake netistä tai rakennusvalvonnasta

Pääpiirustukset
– pätevän suunnittelijan laatimat Ympäristöministeriön asetusten mukaisesti
– kun toimenpide on uusi rakennus asemakaava-alueella, mukaan
leikkauspiirustus tonttiliittymän kohdalta, josta selviää pihan ja rakennusten korkeusasema suhteessa katuun

Rakennuksen energiaselvitys sisältää energiaselvityksen,
lämpöhäviölaskelman ja energiatodistuksen

Selvitys rakennuspaikan omistus/hallintaoikeudesta
– lainhuutotodistus tai kauppakirjan/vuokrasopimuksen jäljennös

Selvitys naapureiden kuulemisesta
– hankittava kaikilta naapureilta
– naapurit = rakennuspaikan viereiset ja vastapäiset tontit
– kuulemisen voi jättää viranomaisen tehtäväksi, jolloin hakemuksen käsittelyaika pitenee vähintään yhdellä viikolla ja kustannukset ovat tällöin 60 euroa naapuria kohti

Kartta rakennuspaikasta
– kiinteistörekisteriote
– ote asemakaavasta kaavamääräyksineen ja tonttikartta (asemakaava-alue), tilataan Maankäytön vastuualueelta kartta-aineistotilauksista, karttatilaukset(at)riihimaki.fi tai puh. 050 500 1621
– virallinen rekisterikartta ja lohkomiskartta (asemakaavan ulkopuoliset alueet), tilataan Maanmittauslaitokselta, asiakaspalvelu(at)maanmittauslaitos.fi tai puh. 029 530 1110 (valtakunnallinen)

Rakennushankeilmoitukset
– peruslomake (Rakennushankeilmoitus RH1) jokaisesta erillisestä rakennuksesta
asuinhuoneistot -lomake (RH2), mikäli useampia kuin yksi asunto

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
– yleisluontoinen selvitys, vaativimmissa kohteissa pohjatutkimus

Vesihuoltoliikelaitoksen liitoslausunto
– esitetään, jos liitytään kunnalliseen vesi/viemäriverkostoon
– vesihuoltoliikelaitos toimittaa lausunnon rakennuslupakartan tilauksen yhteydessä

Jätevesien käsittelysuunnitelma 
Täyttöohje
– esitetään jos rakennetaan oma viemärijärjestelmä

Poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen
– esitetään silloin, kun toimenpide edellyttää poikkeusluvan hakemista

Suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen
– tarvitaan, kun lupaa haetaan suunnittelutarvealueelle

Muut mahdolliset liitteet
– valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittajana muu kuin hakija
– kaupparekisteriote
Lisäksi rakennuslupahakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen rakennustöiden aloittamista on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • Hakemus / ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja
  Hakemus/Ilmoitus/Rakennustyön vastaava työnjohtaja/Kiinteistön vesi- ja viemäri-laitteiston rakennustyön johtaja/Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyön johtaja/Muu erityisalan työnjohtaja
 • Rakennepiirustukset, ilmanvaihtosuunnitelmat ja muut rakennuslupapäätöksessä mahdollisesti edellytetyt erikoissuunnitelmat
 • Aitaamislupahakemus tarvitaan, mikäli katualuetta käytetään rakennustyön aikana

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 8 Kyllä 2 Ei 8