Rakennusluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat


 • Rakennuslupahakemus
 • Pääpiirustukset
 • Rakennuksen energiaselvitys
 • Selvitys rakennuspaikan omistus/hallintaoikeudesta
 • Selvitys naapureiden kuulemisesta
 • Kartta rakennuspaikasta
 • Rakennushankeilmoitukset
 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
 • Vesihuoltolaitoksen liitoslausunto
 • Jätevesien käsittelysuunnitelma
 • Poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen
 • Suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen
 • Muut mahdolliset liitteet
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus
 • KVV-työnjohtajan hakemus
 • IV-työnjohtajan hakemus

Siirry tästä sähköiseen palveluun

Rakennuslupahakemus (yhtenä kappaleena)
– täyttöohjeet lomakkeessa, lomake netistä tai rakennusvalvonnasta

Pääpiirustukset (kolmena sarjana)
– pätevän suunnittelijan laatimat RakMk:n määräysten mukaisesti
– kun toimenpide on uusi rakennus asemakaava-alueella, mukaan
leikkauspiirustus tonttiliittymän kohdalta, josta selviää pihan ja rakennusten korkeusasema suhteessa katuun
– varustetaan seläkkeellä, sidotaan nipuksi (asemapiirustus, pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset, julkisivupiirustukset, muut piirustukset)

Rakennuksen energiaselvitys (RakMk D3, sis. energiaselvityksen,
lämpöhäviölaskelman ja energiatodistuksen)

Selvitys rakennuspaikan omistus/hallintaoikeudesta (yhtenä kappaleena)
– lainhuutotodistus tai kauppakirjan/vuokrasopimuksen jäljennös

Selvitys naapureiden kuulemisesta (yhtenä kappaleena)
– hankittava kaikilta naapureilta
– naapurit = rakennuspaikan viereiset ja vastapäiset tontit
– kuulemisen voi jättää viranomaisen tehtäväksi, jolloin hakemuksen käsittelyaika pitenee vähintään yhdellä viikolla ja kustannukset ovat tällöin 55 euroa naapuria kohti

Kartta rakennuspaikasta (alkuperäinen sekä yksi kopio)
– kiinteistörekisteriote
– ote asemakaavasta kaavamääräyksineen ja tonttikartta (asemakaava-alue), tilataan kartta- ja tonttiyksiköstä, Eteläinen Asemakatu 4, p. 019 758 4854
– virallinen rekisterikartta ja lohkomiskartta (asemakaavan ulkopuoliset alueet), tilataan Etelä-Suomen maanmittaustoimistosta Hämeenlinnasta, p. 029 530 1122

Rakennushankeilmoitukset (yhtenä kappaleena)
– peruslomake (Rakennushankeilmoitus RH1) jokaisesta erillisestä rakennuksesta
asuinhuoneistot -lomake (RH2), mikäli useampia kuin yksi asunto

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
– yleisluontoinen selvitys, vaativimmissa kohteissa pohjatutkimus

Vesihuoltoliikelaitoksen liitoslausunto (yhtenä kappaleena)
– esitetään, jos liitytään kunnalliseen vesi/viemäriverkostoon
– vesihuoltoliikelaitos toimittaa lausunnon rakennuslupakartan tilauksen yhteydessä

Jätevesien käsittelysuunnitelma (kahtena kappaleena)
Täyttöohje
– esitetään jos rakennetaan oma viemärijärjestelmä

Poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen (yhtenä kappaleena)
– esitetään silloin, kun toimenpide edellyttää poikkeusluvan hakemista

Suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen
– tarvitaan, kun lupaa haetaan suunnittelutarvealueelle

Muut mahdolliset liitteet (yhtenä kappaleena)
– valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittajana muu kuin hakija
– kaupparekisteriote
Lisäksi rakennuslupahakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen rakennustöiden aloittamista on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • Hakemus / ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja
  Hakemus/Ilmoitus/Rakennustyön vastaava työnjohtaja/Kiinteistön vesi- ja viemäri-laitteiston rakennustyön johtaja/Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyön johtaja/Muu erityisalan työnjohtaja
 • Rakennepiirustukset, ilmanvaihtosuunnitelmat ja muut rakennuslupapäätöksessä mahdollisesti edellytetyt erikoissuunnitelmat (kahtena kappaleena)
 • Aitaamislupahakemus tarvitaan, mikäli katualuetta käytetään rakennustyön aikana

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 3 Kyllä 2 Ei 3