Palveluverkkouudistus – taustoja

Riihimäellä on käynnissä palveluverkkouudistus, joka käynnistyi keväällä 2019. Uudistustyötä varten kaupunki tilasi palveluverkkoselvityksen, joka valmistui tammikuussa 2020. Selvityksessä arvioitiin nykyisen palveluverkon toimivuutta ja siinä olivat mukana kaupungin kaikki palvelut. Selvitystyön tilaajana toimi tekninen palvelukeskus. Palveluverkkoselvitys tilattiin WSP Finland Oy:ltä, ja projektista vastasi yksikön päällikkö Heikki Lonka ja johtava asiantuntija Johanna Tschokkinen.

Palveluverkkoselvityksen lopputuloksena syntyi neljä vaihtoehtoa. Niiden pohjalta laadittiin toteutussuunnitelma jatkotoimenpiteiden pohjaksi. Päätöksentekoon edenneessä toteutussuunnitelmassa huomioitiin taloudellisten tosiseikkojen lisäksi myös kiinteistöjen elinkaari. Riihimäen kaupungin nykyinen palveluverkko koostuu 60:sta eri puolilla kaupunkia sijaitsevasta toimitilasta, joista osa ei palvele nykyistä käyttötarkoitustaan eikä niitä voi muuntaa tuleviin tarpeisiin.

Kaupunkilaisten mielipidettä nykyisistä palveluista kartoitettiin sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 280 riihimäkeläistä. Lisäksi kaupunkilaisilla oli mahdollisuus osallistua selvitystyön aikana pidettyyn asukasiltaan.

Palveluverkkoselvityksen ohjaukseen osallistui kaupungin toiminnoista vastaavia viranhaltijoita ja asiantuntijoita. Tämän lisäksi työn ohjaukseen osallistuivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riku Bitter ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden osalta työhön osallistuivat sivistysjohtaja Esa Santakallio, opetuspäällikkö Virve Jämsén ja varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta työhön osallistui sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaa ja kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osalta elinkeinojohtaja Mika Herpiö, museojohtaja Hanna Mamia-Walther, liikuntapalvelupäällikkö Kati Hämäläinen-Myllymäki ja liikuntapaikkamestari Arto Kokkonen. Maankäytön suunnittelun asiantuntijoina mukana olivat kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki ja yleiskaava-arkkitehti Niina Matkala. Teknisestä palvelukeskuksesta työhön osallistuivat kaupungininsinööri Toni Haapakoski, rakennuspäällikkö Hannu Mattila ja projekti-insinööri Pasi Ratia. Lisäksi työhön osallistuivat asiantuntijoina viestintä- ja markkinointipäällikkö Mia Miettinen ja paikkatietokoordinaattori Ari Matinlassi.

Kaupunginhallitus käsitteli palveluverkkouudistusta ensimmäisen kerran maanantaina 27. tammikuuta 2020. Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle. Samalla hallitus päätti, että ennen seuraavaa hallituksen käsittelyä kaupunkilaisille järjestetään palveluverkkoa koskeva esittelytilaisuus. Tilaisuus pidettiin tiistaina 4. helmikuuta 2020 Kalevantalolla. Kaupunginhallitus käsitteli uudistusta uudelleen 2. maaliskuuta 2020 ja teki siihen muutoksia.

Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa 9. maaliskuuta 2020 ja palautti palveluverkkouudistuksen uudelleen valmisteluun. Samalla valtuusto antoi kaupunginhallitukselle tehtäväksi poliittisen ohjausryhmän perustamisen, joka ohjaa palveluverkkouudistuksen jatkovalmistelua. Lisäksi äänestyksen jälkeen valtuusto päätti, että palveluverkkouudistus käsitellään kokonaisuutena pilkkomisen sijaan. Valtuuston päätös syntyi äänin 26–17. Riihimäen kaupunginhallitus päätti maanantaina 16. maaliskuuta poliittisen ohjausryhmän perustamisesta.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 4 Kyllä 1 Ei 4