Ohjausryhmä vie palveluverkkouudistusta eteenpäin

Poliittinen ohjausryhmä, johon kuuluu edustaja kaikista valtuustoryhmistä, työskentelee palveluverkkouudistuksen kanssa, hankkii tarvittavia selvityksiä ja miettii mahdollisia toteutusmalleja. Ohjausryhmä on työstänyt useita malleja, joista kolmesta on tehty ennakkovaikutustenarviointi. Arviointi sisältää lapsivaikutusten arvioinnin lisäksi arviot muun muassa taloudellisuudesta, ekologisuudesta, koulumatkoista ja pito- ja vetovoimasta.

Osana ennakkovaikutusten arviointia ohjausryhmä toteutti viikolla 33 verkkokyselyn alakoulujen oppilaille, huoltajille ja henkilöstölle sekä kaupungin asukkaille. Kyselyn lisäksi asukkaille soitettiin robottipuhelu, jossa tarjottiin mahdollisuus kertoa näkemyksensä kaupungin nuorisopalveluista.

Ohjausryhmältä valmistui lopullinen ehdotus palveluverkosta

Ohjausryhmän palveluverkkoehdotus on valmistunut. Ehdotus noudattaa muun muassa alakoulujen määrän ja käytössä poistuvien kiinteistöjen osalta ohjausryhmän aiemmin valmistelemaa ja lautakunnille kommenttikierrokselle lähetettyä mallia. Lue lisää tiedotteesta.

Kaupunginhallitus käsitteli palveluverkkoa 21. syyskuuta ja kaupunginvaltuusto päätti siitä 28. syyskuuta 2020.

Ohjausryhmän jäsenet

Hannu Nokkala (sdp), varajäsen Seppo Karjalainen,
Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen (kok.), varajäsen Kai Heimonen,
Anni Antila (vas.), varajäsen Anne Immonen,
Eero Yrjö-Koskinen (vihr.), varajäsen Anne Lindgren,
Hannele Saari (kd), varajäsen Ismo Portin,
Jari Heikkinen (ps), varajäsen Riikka Tervatuli ja
Risto Paajanen (kesk.), varajäsen Risto Paajanen.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Riihimäen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riku Bitter. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmän jäseniksi Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Esa Santakallion, kaupungininsinööri Toni Haapakosken ja rakennuspäällikkö Hannu Mattilan. Kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikkö Mia Miettinen osallistuu kokouksiin.

Ohjausryhmän muistiot

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 6.4.2020. Julkaisemme jokaisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen tuoreimman kokousmuistion, johon pääset tutustumaan allaolevasta linkistä.

Ohjausryhmän muistiot


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3