Kartta-aineistotilaukset

Alla on listattu yleisimmät Riihimäen kaupungin ylläpidossa olevat kartta-aineistot. Paikkatietojärjestelmässä ylläpidettäviä rekisteriaineistoja ovat muun muassa kiinteistöön, rakennuksiin, kaavoihin ja väestöön liittyvät tiedot.

Kartta-aineistotilaukset:

Kati Aaltonen
paikkatietokäsittelijä
050 500 1621
karttatilaukset(a)riihimaki.fi
kartta- ja paikkatietoaineistotilaukset sekä
kiinteistörekisteriotteet

Ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaava on yhdistelmä lainvoimaisista asemakaavoista koko kaupungin alueelta.

Kantakartta

Kantakarttaa käytetään kaavoituksen ja kunnallisteknisen suunnittelun pohjakarttana. Kantakartalla kuvattavia kohteita ovat kiinteistötiedot, rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, erilaiset maastokohteet, korkeustiedot ja nimistö.

Maanomistuskartta

Maanomistuskartta on kaupungin maaomaisuutta kuvaava teemakartta.

Opaskartta

Riihimäen opaskartta. Aineistoa pidetään Lahden osalta jatkuvasti ajan tasalla ja muiden kuntien aineistoa päivitetään 1–2 kertaa vuodessa.

Ortoilmakuva

Ortoilmakuvat soveltuvat hyvin erilaisten suunnitelmien pohjaksi yhdessä esimerkiksi kantakartan kanssa. Kuvia on yksittäisiltä vuosilta aikavälillä 1936–2012.

Osoitekartta

Osoitekartalla kuvataan kiinteistöjako, rakennukset, osoitenumerointi, nimistöä sekä liikenneverkko.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 7 Kyllä 1 Ei 7