Kartan julkaisulupa

Tietoja julkaisuluvasta ja tekijänoikeudesta

Riihimäen kaupungin kartta- ja tonttiyksiköllä on tekijänoikeus tuottamiinsa karttoihin ja paikkatietoaineistoihin. Näiden aineistojen käyttöön erilaisissa painotuotteissa tai verkossa tarvitaan julkaisulupa. Julkaisulupa on maksullinen. Julkaistavan kartta-aineiston hintaan vaikuttaa muun muassa kartan mittakaava, kartan koko, tietosisältö ja painosmäärä. Julkaisulupamaksu on kertaluonteinen.

Copyright-merkintä aina näkyviin

Mikäli kartan, tulosteen tai kopion tekemiseen on käytetty Riihimäen kaupungin kartta-aineistoa, pitää kartta-alueella tai sen välittömässä yhteydessä aina näkyä maininta lupanumerosta: © Riihimäen kaupunki/Kartta- ja tonttiyksikkö, lupa nro….. Tämä koskee myös verkossa esimerkiksi asiakkaiden verkkosivuillaan julkaisemia karttoja.

Aina ei tarvita julkaisulupaa

Jokaisella on oikeus käyttää karttaa yksityisesti perhepiirissään. Paperisesta tai digitaalisesta kartasta voi ottaa kopion tai tulosteen omaan käyttöön esimerkiksi ajo-ohjeeksi ystävän luo. Kartta- ja tonttiyksikön ylläpitämästä Riihimäen karttapalvelusta jokainen käyttäjä saa tulostaa kartan omaan käyttöönsä ilman erillistä lupaa. Jos asiakas haluaa perustaa omilta sivuiltaan paikkalinkin Riihimäen karttapalveluun, siihen ei lupaa tarvita.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1