Yritystontit Riihimäellä

Etelä-Mattila

Liike- ja toimistovaltaisten yritysten alue

 • Alue sijaitsee Riihimäen eteläisen moottoritieliittymän välittömässä läheisyydessä pääsisääntulotien eteläpuolella.
 • Mattilantien pohjoispuolella sijaitsee Riihimäen teollisuuskylä monipuolisine toimintoineen.
 • Asemakaavan mukaan alueelle saa rakentaa III-kerroksisia liike- ja toimistorakennuksia. Tuotanto- ja varastotilaa saa olla 50 % rakennetusta kerrosalasta. Tonttien tehokkusluku on 0,6. Alueella on voimassa rakentamisohjeet.
 • Alueen koko on noin 8 hehtaaria. Tontteja muotoillaan yritysten tarpeiden mukaan.

Etelä-Mattilan vapaat tontit sähköisessä palvelussa

Herajoki

Teollisuus- ja varastorakennusten alue

 • Alue sijaitsee noin neljän kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään Helsinki-Tampere -moottoritien ja vanhan Hämeenlinnantien itäpuolella.
 • Alueella toimivia yrityksiä ovat muun muassa Würth Oy, Suomen Kerta Oy, Muovix Oy, Alu-Releco Oy, Pineline Oy, Muoviura Oy ja Hissipörssi Oy.
 • Asemakaavan mukaan alueelle saa rakentaa teollisuus- ja varastorakennuksia. Tonttien tehokkusluvut ovat 0,3-0,5.
 • Tontteja muotoillaan yritysten tarpeiden mukaan 0,3 – 2 ha.

Riihimäen portti

 • Riihimäen portti sijaitsee Helsinki-Tampere -moottoritien pohjoisen eritasoliittymän itäpuolella ja kantatie 54:n pohjoispuolella.
 • Riihimäen keskustaan 3 km.
 • Sijainnin puolesta erittäin otollinen logististen palvelujen kehittämiskohde.
 • Alueella on tarjolla kolme tonttia kooltaan 24 048 m2, 20 730 m2 ja 17 007 m2.

Riihimäen Portin vapaat tontit sähköisessä palvelussa


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 5 Kyllä 0 Ei 5