Riihimäen kaupunki myy ja vuokraa omakotitontteja kotitalouksille ja yrityksille

Riihimäen kaupunki myy/vuokraa tontteja henkilöille ja yrityksille, joille ei ole aiemmin luovutettu tonttia kaupungin toimesta tai joka on edellisen kaupungilta vastaanottamansa erillispientalotontin osalta täyttänyt rakentamisvelvoitteensa (käyttöönottokatselmus suoritettu). Pääsääntöisesti kaupunki luovuttaa tontteja uusilta alueilta yhteishaulla.

Tontin varaaminen

Tontti varataan joko sähköisessä palvelussa tai toimistosta saatavalla tonttihakemuslomakkeella. On tärkeää täyttää lomakkeen kaikki kohdat. Tonttihakemukseen ei tarvita liitteitä.

Tonttien varaustilanne kannattaa tarkistaa ennen hakemuksen jättämistä tonttimyynnistä puhelimitse numerosta 019 758 4853.

Tonttien myyminen ja vuokraaminen

Uusien tonttien tullessa hakuun niiden hakuajoista ja -menettelystä tiedotetaan sanomalehti-ilmoituksella ja kaupungin verkkosivuilla. Yhteishaussa vapaaksi jääneet ja varauksista vapautuneet tontit siirtyvät tonttitarjontaan jatkuvasti haettaviksi. Päätöksen tontin myöntämisestä tekee maankäyttöinsinööri. Tieto päätöksestä lähetetään kirjeitse/sähköpostilla tontin hakijalle.

Tontin varausmaksu on 500 euroa, joka hyvitetään joko kauppahinnasta tai vuokrasta. Varausmaksu tulee olla suoritettuna viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä varauksen jättöpäivästä Riihimäen kaupungin pankkitilillä. Luovutuskirja allekirjoitetaan, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Asiakas voi valita haluaako allekirjoittaa kauppakirjan/vuokrasopimuksen sähköisesti tai paperiversiona.

Riihimäen kaupungin tilinumerot varausmaksua varten

Pankki IBAN BIC
Nordea Pankki Suomi Oyj FI79 2070 1800 0603 10 NDEAFIHH
Oma Säästöpankki Oy FI30 4108 0010 5416 08 ITELFIHH
Etelä-Hämeen Osuuspankki FI43 5396 0220 0053 43 OKOYFIHH
Danske Bank FI63 8000 1700 6011 08 DABAFIHH
Lammin Säästöpankki FI90 4260 0010 1285 90 ITELFIHH

Kauppahinnan / vuokran maksaminen

Kauppahinta tai tontin vuokra laskutetaan kaupanteon tai vuokrasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Tontin kauppahinnan voi maksaa kerralla kokonaan tai vaihtoehtoisesti puolet kauppahinnasta kaupanteon yhteydessä ja loppuosa kahden seuraavan kalenterivuoden aikana. Maksamattoman kauppahinnan korko on 6 prosenttia. Tontin vuokra maksetaan vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä vuoden loppuun, jonka jälkeen kaupunki laskuttaa vuokran vuosittain.

Lainhuudon hakeminen, varainsiirtovero

Ostajan tulee hakea tontille lainhuuto Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä. Jos ostat tontin sähköisesti, hakemus syntyy automaattisesti allekirjoituksen jälkeen, jonka jälkeen tarvittavat dokumentit voit lisätä liitteeksi sähköiseen palveluun. Ostaja maksaa varainsiirtoveron (4 prosenttia kauppahinnasta) ennen lainhuudon hakemista.

Vuokra-aika

Vuokratontin vuokra-aika on 50 vuotta. Perusvuosivuokra on 5 prosenttia tontin myyntihinnasta. Vuokratontin voi lunastaa vahvistetusta tontin hinnasta, kun rakentamisvelvoite on täytetty (käyttöönottokatselmus tehty). Lunastettavan tontin vuokra laskutetaan kauppakirjan allekirjoituspäivään saakka.

Vuokraoikeuden kirjaaminen ja kiinnityksen hakeminen kaupungin hyväksi

Vuokraoikeuden kirjaaminen ja kiinnityksen hakeminen tapahtuu siten, että vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä vuokralainen allekirjoittaa myös kirjaamis- ja kiinnityshakemukset, jotka kaupunki lähettää kirjaamisviranomaiselle. Kirjaamisen ja kiinnityksen hakeminen tapahtuu vuokralaisen kustannuksella. Sähköisessä maanvuokrasopimuksessa hakemus vuokraoikeuden kiinnitykseen syntyy automaattisesti, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Liittymis- ym. maksuja

Kaupunki perii luovuttamistaan omakotitonteista voimassaolevan kiinteistötoimitusmaksun mukaisen lohkomiskustannuksen, joka laskutetaan erikseen. Tontin saajalta peritään liittymismaksut yleiseen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä. Puhelin- ja kaapeli-tv-liittymäsopimus tehdään Elisa Oyj:n kanssa, liittymishinnat ovat kiinteistö- ja asuntokohtaisia. Sähköliittymäsopimus tehdään Caruna Oy:n kanssa.

Kaupunkikehityslautakunnan päätös asiasta

Lisätietoja tonteista ja kauppakirjan sekä vuokrasopimuksen allekirjoituspäivän sopimisesta:

Esite- ja hakulomaketilaukset:

sähköposti: tonttimyynti@riihimaki.fi
puh. 050 413 8147
Eteläinen Asemakatu 4, 3. krs, 11130 Riihimäki

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 2 Kyllä 1 Ei 2