Metsäkorven minitontit

Kaupunki tarjoaa myytäväksi tai vuokrattavaksi 5 kpl ns. minitontteja Metsäkorven kaupunginosasta 12.– 23.11.2018. Hakuaika päättyy 23.11. klo 13.

Sitovia hakemuksia voi jättää yhden henkilöä/yritystä kohden.  Mikäli hakemus koskee useampaa kuin yhtä tonttia (enimmillään kolmea), on hakemuksessa käytävä ilmi tonttien etusijajärjestys.  Hakemuksessa tulee myös ilmoittaa haluaako hakija ostaa vai vuokrata tontin.  Tontin hinta määräytyy Riihimäen kaupungin erillispientonttien aluehinnoittelun mukaisesti.  Tontin lähtövuokra on 5 % tontin luovutushinnasta ja vuokra on sidottu indeksiehtoon.

Kaupunki luovuttaa yhden tontin hakemusta kohden.

Kaupunki varaa omakotitontin henkilölle tai yritykselle, jolle ei ole aiemmin luovutettu omakotitonttia kaupungin toimesta tai joka on edellisen kaupungilta vastaanottamansa erillispientalon osalta täyttänyt rakentamisvelvoitteensa.

Hakemus vahvistetaan maksamalla 500 euron varausmaksu, joka tulee olla suoritettuna 23.11.2018 Riihimäen kaupungin pankkitilille.

Hakijan, joka ei täytä näitä edellytyksiä, hakemus hylätään.

Varausmaksu hyvitetään täysimääräisenä kauppahinnasta tai vuosivuokrasta.  Mikäli varaus ei johda tonttien luovutukseen, koska haetut tontit on luovutettu muille, palauttaa kaupunki varausmaksun ilman korkoa.

Mikäli samaan tonttiin kohdistuu useampia samalla etusijalla olevia hakemuksia, tontista ostotarjouksen tehnyt asiakas asetetaan ennen vuokrausta koskevan tarjouksen tehnyttä hakijaa.  Mikäli hakijoiden välistä järjestystä ei saada vieläkään ratkaistua, tontin saaja arvotaan.

Tontin saaneen tulee tehdä kaupungin kanssa erillinen luovutusta koskeva sopimus (kauppakirja tai vuokrasopimus) kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun luovutusta koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Mikäli tontti luovutetaan vuokraamalla, tulee vuokralaisen hakea vuokraoikeuden kirjaamista sekä kiinnitystä vuokraoikeuteen vuokranmaksun saatavan vakuudeksi. Riihimäen kaupungin hyväksi.  Kirjaamisen ja kiinnityksen hakeminen tapahtuu vuokralaisen kustannuksella.

Hakemukset sähköisesti riihimaentontit.fi

Tonttihakemuksen voi täyttää myös kartta- ja tonttipalvelun toimistossa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki 3. krs.

Lisätietoja tonttimyynti@riihimaki.fi,

Ulla Peppanen
019 758 4853
Omakotitontit
Tontteihin liittyvät kyselyt

Kerromme mielellämme lisää näistä ja muistakin vapaina olevista tonteista.

 

Tonttien tiedot:

Tontti Pinta-ala m² Rak.oikeus Hinta Vuosivuokra
694-31-3113-10
Kotkankaarre 18
616 154 21 560 1 078
694-31-3113-11
Kotkankaarre 20
615 154 21 525 1 076
694-31-3113-12
Kotkankaarre 22
634 158 22 190 1 110
694-31-3113-13
Kotkankaarre 24
563 141 19 705 985
694-31-3113-1
Kotkankaarre 26
564 141 19 740 987

 

Kaupungin tilinumerot IBAN BIC
Nordea Bank AB FI79 2070 1800 0603 10 NDEAFIHH
OP Etelä-Häme FI43 5396 0220 0053 43 OKOYFIHH
Danske Bank FI63 8000 1700 6011 08 DABAFIHH
Lammin Säästöpankki FI90 4260 0010 1285 90 ITELFIHH
Handelsbanken FI31 3131 3001 0334 06 HANDFIHH

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0