Kunnan etuosto-oikeutta säätelee etuostolaki

Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö, jos kaupan kohteen pinta-ala on yli 5 000 m2. Päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä tekee kaupunginhallitus.

Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana (EtuostoL 6 §).


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0