Rajan määrääminen

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai tonttien välisen rajan paikasta on epäselvyyttä, voidaan tontin omistajan kirjallisesta hakemuksesta tehdä rajankäynti.

Raja määrätään kiinteistönmääritystoimituksessa. Toimitus kestää noin kaksi kuukautta. Rajankäynti maksaa 621 euroa, kun määrättäviä rajoja (rajapisteiden välejä) on enintään kaksi. Kultakin seuraavalta rajalta peritään lisäksi 75 euroa.

Jos rajan paikasta ei ole naapureiden kesken epäselvyyttä eikä rajaa haluta virallisesti uudelleen maastoon merkitä, maanomistaja voi tilata rajan näytön, jollainen tehdään mm. aidan paikan osoittamiseksi.

Rajapyykki ja paalu

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 2 Kyllä 2 Ei 2