Osoitenumerointi

kuva tiestä

Kiinteistönmuodostustiimi antaa kiinteistölle osoitenumeron kiinteistön muodostuksen yhteydessä. Kaava-alueella olevat kadunnimet vahvistuvat asemakaavassa. Uudet kadunnimet otetaan käyttöön, kun asemakaavan toteutuminen alueella edistyy. Haja-asutusalueella olevien teiden nimet vahvistaa kartta- ja tontti palvelualue.

Asemakaava-alueella parilliset osoitenumerot sijoitetaan kadun vasemmalle puolelle ja parittomat oikealle, numeroiden kasvusuuntaan nähden. Haja-asutusalueella numerot määräytyvät kiinteistön etäisyyden perusteella tien alkupisteestä lähtien siten, että etäisyyden metrimäärästä jätetään viimeinen numero pois.

Kadunnimen ja osoitenumeroinnin käyttöönotosta ilmoitetaan tarvittaessa kaikille asianosaisille ja viranomaisille kirjeellä ja sähköpostilla.

Osoitenumerokilvet kiinteistölle hankkii ja asentaa kiinteistön omistaja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti. Kadunnimikilvet hankkii ja asentaa Riihimäen kaupunki.

Tietyn osoitteen voit selvittää karttapalvelusta.  Karttapalvelussa siirry kartalla oikealle kohtaan ja klikkaa hiiren oikealla ”mitä täällä on”-valintaa.

Kunnan osoitejärjestelmä. Ohjeet ja suositus


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1