Osoitenumerointi

Kiinteistönmuodostustiimi antaa kiinteistölle osoitenumeron kiinteistön muodostuksen yhteydessä. Kaava-alueella olevat kadunnimet vahvistuvat asemakaavassa. Uudet kadunnimet otetaan käyttöön, kun asemakaavan toteutuminen alueella edistyy.

Asemakaava-alueella parilliset osoitenumerot sijoitetaan kadun vasemmalle puolelle ja parittomat oikealle, numeroiden kasvusuuntaan nähden. Haja-asutusalueella numerot määräytyvät kiinteistön etäisyyden perusteella tien alkupisteestä lähtien siten, että etäisyyden metrimäärästä jätetään viimeinen numero pois.

Kadunnimen ja osoitenumeroinnin käyttöönotosta ilmoitetaan tarvittaessa kaikille asianosaisille ja viranomaisille kirjeellä ja sähköpostilla.

Osoitenumerokilvet kiinteistölle hankkii ja asentaa kiinteistön omistaja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti. Kadunnimikilvet hankkii ja asentaa Riihimäen kaupunki.

Tietyn osoitteen voit selvittää karttapalvelusta. Karttapalvelussa siirry kartalla haluamaasi kohtaan ja klikkaa hiiren oikealla ”Mitä täällä on”-valintaa.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1