Rakennuspaikan sijainnin merkintä

Rakennuksen sijainnin merkintä

Rakentamisen viranomaisvalvontaa hoitaa kaupungin rakennusvalvonta. Rakentamiselle tarvitaan pääsääntöisesti aina rakennuslupa. Rakennusluvasta ilmenee rakennustyön aikana suoritettavat katselmukset, joihin rakennuksen paikanmerkintä kuuluu.

Rakennuksen paikanmerkintä tehdään aina uudisrakennuksille sekä tapauskohtaisesti esimerkiksi laajennuksille rakennuslupapäätöksen niin vaatiessa.

Rakennuksen paikka merkitään maastoon hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti ennen rakennustyön aloittamista naulapaaluilla. On myös mahdollista tilata alustava rakennuksen paikan merkintä kaivuuta varten, jossa merkitään rakennuksen neljä nurkkaa rimoilla. Käytettäessä alustavaa merkintää, on tilattava myös varsinainen sijainnin merkintä. Korkeusasema merkitään tontilla lähellä sijaitsevaan kiinteään kohteeseen esimerkiksi katuvalopylvääseen.

Rakennuspaikan merkintä tulee tilata vähintään kolme työpäivää ennen haluttua aikaa.

Rakennuspaikan merkinnän tilaaminen

Kartoittaja Kimmo Haapanen

Ensisijaisesti sähköpostilla: kimmo.haapanen@riihimaki.fi

puh. 019 758 4931

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1