Yleiskaava 2010

Yleiskaava 2035 on voimassa lukuun ottamatta  seuraavia hyväksymättä jätettyjä aluevarausmerkintöjä: Paalijärven – Hirvijärven laaja MUY –alue, Suolijärven pohjoispään luonnonsuojelualueen laajennus, Paalijoen kanjonin luonnonsuojelualue sekä Arolammin ja Monnin asemien yhdyskuntarakenteiden laajenemisalueet. Näillä alueilla on voimassa Riihimäen yleiskaava 2010 (KV 9.6.1997 § 87) muilta osin paitsi Suolijärven pohjoispään suojelualueen laajennus ja Paalijoen kanjonin suojelualue.

Yleiskaava 2010


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1