Voimassa olevat yleiskaavat

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kaupungin tai sen osan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa yhteen erilaisia toimintoja. Yleiskaavoitus ohjaa asemakaavoitusta.

Yleiskaava 2035

Vuosien 2013–2017 aikana laadittu yleiskaava sai lainvoiman 20.8.2017. Yleiskaava 2035 on voimassa lukuun ottamatta seuraavia hyväksymättä jätettyjä aluevarausmerkintöjä: Paalijärven – Hirvijärven laaja MUY –alue, Suolijärven pohjoispään luonnonsuojelualueen laajennus, Paalijoen kanjonin luonnonsuojelualue sekä Arolammin ja Monnin asemien yhdyskuntarakenteiden laajenemisalueet. Näillä alueilla on voimassa Riihimäen yleiskaava 2010 (KV 9.6.1997 § 87) lukuun ottamatta Suolijärven pohjoispään suojelualueen laajennusta ja Paalijoen kanjonin suojelualuetta.

 Yleiskaava karttapalvelussa

Hyväksymättä jätettyjen kaavamerkintöjen osalta suunnittelua jatketaan yleiskaavan 2040 yhteydessä. Yleiskaavasta päättämisen ohella kaupunginvaltuusto totesi, että Riihimäen viheralueohjelmaa 2015-2035 ei ole tarvetta muuttaa  ja hyväksyi viheralueohjelman.

Lisätietoja

Niina Matkala
vt. kaavoituspäällikkö
050 433 5455

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3