Yleiskaava 2040

Riihimäellä yleiskaavaa tehdään jatkuvan suunnittelun periaatteella. Kaavoituspäätös seuraavasta yleiskaavasta 2040 tehtiin samassa yhteydessä, kun yleiskaavan 2035 hyväksymisestä päätettiin. Yleiskaava toteuttaa Riihimäki-strategiaa 2030 maankäyttöä koskevien tavoitteiden osalta. Yleiskaavatyötä jatketaan tarkistamalla ja syventämällä yleiskaavaa 2035. Yleiskaavatyö 2040  ohjelmoidaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Vuosittain laadittavan kaavoituskatsauksen ja -ohjelman yhteydessä tarkastellaan yleiskaavoituksen aikataulua (mm. OAS:n laadinta) ja yleiskaavoitukseen osoitettuja suunnitteluresursseja.

 

Voimassa olevat
yleiskaavat ja
osayleiskaavat

Lisätietoja

Niina Matkala
vt. kaavoituspäällikkö
050 433 5455


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3