Kalmun osayleiskaava

 

Kalmu, lentokuva
Kalmu, Lentokuva: Vallas Oy

Osayleiskaavassa Kalmuun on suunniteltu uusi asuinalue palveluineen. Tavoitteena kaavoitustyössä on ollut asumisen ja virkistyksen tarpeiden turvaaminen sekä maisema-, luonto- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen ja se on pohjana alueen myöhemmälle vaiheittain tapahtuvalle asemakaavoitukselle. Uuden asuntoalueen saaminen käyttöön on kaupungin omakotitonttituotannon kannalta tärkeää.

Osayleiskaavaa varten laadittuja selvityksiä:

  • Riihimäen Kalmun / Herajoen alueeseen liittyvä liikenneselvitys 2011
  • Luonnonsuojelualoite kalmun osayleiskaavaehdotuksen alueelle – Vaikutusten arviointi 2.12.2010
  • Kalmun hulevesiselvitys 7.11.2008
  • Kalmun täydentävä luontoselvitys 2008
  • Kalmun meluselvitys 2008; täydentävä meluselvitys 2009
  • Kalmun linnustoselvitys 2008
  • Selvitys Kalmun alueen maisemasta ja kulttuurihistoriallisista arvoista 2007
  • Kalmun luontoselvitys 28.11.2006
  • Kalmun muinaisjäännösselvitys 2006

Riihimäen kaupunginvaltuusto hyväksyi Kalmun osayleiskaavan 16.1.2012.

Kalmun osayleiskaava kaavakartta, KV 16.1.2012

16.1.2012 selostus ja  liitteet

Osayleiskaavasta valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on 22.1.2015 hylännyt yleiskaavan hyväksymistä koskevat valitukset, joten valtuuston päätös on saanut lainvoiman. Kaupunginhallituksen kuulutus on julkaistu Aamupostissa 8.2.2015.

Lisätietoja antavat:

Niina Matkala
vt. kaavoituspäällikkö
050 433 5455


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0