Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö

Hämeen maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö -julkaisu (2019)  täydentää valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointia. Yhdessä ne muodostavat ehjän inventointikokonaisuuden.

Hämeen maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö -julkaisu (2019)
Selvityksen aineistoa kuvineen voi tarkastella myös Hämeen liiton ylläpitämällä tarinakartalla.

Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt -päivitysselvityksen lähtökohtana olivat Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2006 osoitetut arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt sekä Kanta-Hämeen kuntien rakennusperintöinventoinnit ja voimassa olevat kaavat. Yksi keskeinen tavoite selvityksessä oli 1900-luvun viimeisten vuosikymmenten ja 2000-luvun alun arkkitehtuurin huomiointi osana maakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä.

Hämäläisestä kulttuuriympäristöstä on kirjoitettu lisää Hämeen liiton sivuilla.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0