Jälleenrakentamisajan yhtenäiset pientaloalueet

Riihimäellä on useita omaleimaisia ja yhtenäisiä pientaloalueita, joissa on yhä nähtävissä jälleenrakentamisen ajan historiaa. Sotien jälkeen rakentuneet alueet osoittavat, kuinka Riihimäellä haluttiin 1940–1950-luvulla luoda toimivaa yhdyskuntarakennetta ja laadukasta asuinympäristöä maamme johtavan asemakaavoittajan O.I. Meurmanin avulla. Kaupunkisuunnittelulla sekä rakentamisen ohjauksella voidaan vaikuttaa asuinalueiden omaleimaisuuden ja luonteen säilymiseen. Asuinalueiden ominaispiirteiden tunnistaminen yksilöllisesti on siksi erityisen tärkeää.

Kuva: Petsamonkadun pientalot kylpevät kevätauringossa (Juho Haavisto, 2018)

 

Pientaloalueet tarkastelussa

Patastenmäki – Kumela – Hirsimäki – Petsamo

Miten Riihimäen omakotitaloalueet ovat syntyneet?
Mikä on niille luonteenomaista ja miten niitä voidaan jatkossa kehittää?

Juho Haaviston ja Sami Louekarin laatimassa ”Riihimäen jälleenrakennuskauden pientaloaluetarkastelu – Patastenmäki – Kumela – Hirsimäki – Petsamo” -selvityksessä paneudutaan neljän Riihimäen vanhimman omakotitaloalueen historiaan ja luonteeseen. Tarkastelu osoittaa, että yhtenäisesti suunnitelluilla jälleenrakennuskauden alueilla; Kumela, Hirsimäki ja Petsamo sekä vaiheittain rakentuneella Patastenmäellä on yhä nähtävissä historiallisia kerrostumia, jotka tekevät alueista yksilöllisiä ja omaleimaisia.

Alueiden historian ja nykytilan selvittämisen lisäksi tarkastelun tuloksena syntyi suuntaviivoja alueiden hallittua kehittämistä varten. Tarkastelun yhteydessä julkaistiin myös kohdekortit, joissa alueella sijaitsevien kiinnostavimpien yksittäisten rakennusten ja rakennuskokonaisuuksien historiaa esitellään havainnollistavin tekstein, alkuperäispiirustuksin ja valokuvin.

 

Tutustu verkkojulkaisuun!

Riihimäen jälleenrakennuskauden pientaloaluetarkastelu 
Pientaloaluetarkastelun liitetiedostot
Kohde- ja aluekortit 

 
Tarkastelun yhteydessä on avattu myös verkkosivut:
 Riihimäen pientaloalueet

 

Lisätietoja:

Tekijät

Sami Louekari (p. 050 530 7887 tai louekarisami(a)gmail.com)
Juho Haavisto (p. 050 330 8147  tai jh(a)hvst.fi)

Riihimäen kaupunki

Niina Matkala
vt. kaavoituspäällikkö
050 433 5455

etunimi.sukunimi@riihimaki.fI


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1