Poikkeamispäätös, Korpelanpolku 7, Metsäkorpi

Riihimäen kaupunki on myöntänyt Sievi Hyvinvointitilat Oy:lle (peustettavan yhtiön lukuun) maankäyttö- ja rakennuslain 171 § 1 mom mukaisen poikkeamisen asemakaavasta. Päätös koskee 31. kaupunginosan Metsäkorven korttelin 3102 tonttia 6, os. Korpelanpolku 7.

Päätös poikkeamisesta on tehty 11.6.2020, ja sen antopäivä on 15.6.2020. Päätös ja liitteet sekä ohje muutoksenhakua varten ovat nähtävillä muutoksenhakuajan (14 pv) Riihimäen kaupungin verkkosivuilla (viranhaltijpäätökset).

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä myös Riihimäen kaupungin kaavoituksen toimipisteessä (Virastokeskus Veturi, Eteläinen Asemakatu 4, 3. krs). Toimipiste on poikkeuksellisesti avoinna vain erikseen sovittaessa: 040 330 4828, vs. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo.

Lisätietoja:

Paula Leppänen
kaavoitusinsinööri
040 3304 827

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0