Naapurien ja muiden asianosaisten kuuleminen suunnittelutarveratkaisussa

H.G. Paloheimo Oy:llä on vireillä suunnittelutarveratkaisuhakemus, joka koskee Herajoen kylän kiinteistöjä Torronsuo 694-403-5-5 ja Mattila 694-403-4-173. Rakennuspaikka sijaitsee valtatien 3 länsipuolella Sipiläntien varressa. Rakennuspaikan pinta-ala on 22,5 ha.

 Kohde karttapalvelussa

Suunnittelutarveratkaisua haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n nojalla hankealueen esirakentamiseksi (pengertäyttö) puhtailla ylijäämämailla, jotka tuotaisiin hankealueelle rakennustyömailta muilta alueilta. Hankealueelle rakennettaisiin lisäksi katettu tukitoiminta-alue sekä suodatus- ja viivytysaltaat. Hankealueelle rakennettaisiin uusi ajoliittymä Sipiläntieltä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 2.3-18.3.2020 välisenä aikana Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnassa (os. Eteläinen Asemakatu 4, Riihimäki, 3. krs) sekä tällä verkkosivuilla.

Hakemuksen johdosta naapureille ja muille asianosaisille on varattu MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n säännösten mukaisesti tilaisuus muistutusten tekemiseen. Muistutus on toimitettava 26.3.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella Riihimäen kaupunki, Kirjaamo, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI.

Hankealueen sijainti (pdf, 2 MB)

Selostus hankkeesta (pdf, 1,9 MB)

Asemapiirustus (pdf, 1,9 MB)

Lähtötilanne piirustus (pdf, 425 kt)

Hakemuskaavake (pdf, 685 kt)

Lisätietoja:

Paula Leppänen
kaavoitusinsinööri
040 3304827

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0