Naapurien kuuleminen suunnittelutarveratkaisussa ja poikkeamismenettelyssä

Elisa Oyj on hakenut suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä, jotka koskevat Kytöjärven kylän tilan Uimaranta II RN:o 694-409-1-135 vuokra-aluetta. Rakennuspaikka sijaitsee Harjunmaantien varressa.

 Kohde karttapalvelussa

Vuokra-alueen pinta-ala on noin 4800 m². Alue on nykyisin rakentamaton.

Hakemuksessa alueelle esitetään rakennettavaksi 91 metriä korkea matkaviestintukiasemamasto. Lisäksi rakennettaisiin laitesuoja, jonka koko on noin 8,5 kem².

Kyseessä on MRL 16 §:n mukainen suunnittelutarvealue, jolla rakentaminen edellyttää MRL 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua. Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 171 §:n 1 mom nojalla:

  • rakennusjärjestyksen 3.1. kohdan 1. kappaleen säännökseen rakennuksen etäisyydestä rakennuspaikan rajasta (määräysten mukaan 8 metriä, hakemuksessa harusankkurien etäisyys lyhimmillään 1,4 m)
  • rakennusjärjestyksen 4.1. kohdan 1. kappaleen säännökseen rakennuspaikan pinta-alasta (määräysten mukaan 5000 m², hakemuksessa noin 4800 m²)

Hakemusasiakirjat:
Suunnitelmaesitys
Asemapiirustus 
Julkisivu- ja mastopiirustus
Laitesuojapiirros
Havainnekuvat
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (64 §) edellyttämä selvitys

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kaavoituksen toimipisteessä os. Eteläinen Asemakatu 4, (3. krs, huone 348).  Kaavoituksen palvelualueella ei ole asiakaspalvelua 24.12.2018-1.1.2019 välisenä aikana.

Hakemuksen johdosta naapureille ja muille asianosaisille varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n mukaisesti. Muistutus tulee toimittaa 4.1.2019 klo 14.30 mennessä osoitteeseen Riihimäen kaupunki, Kaavoitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI.

Lisätietoja:

Paula Leppänen
kaavoitusinsinööri
019 758 4827

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0