Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeaminen

Rakennushanketta varten on haettava poikkeamispäätöstä, mikäli rakentamisessa poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai sen nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä: maankäyttö- ja rakennusasetus, Suomen rakentamismääräyskokoelma, kaavat ja kaupungin rakennusjärjestys.

Suunnittelutarveratkaisu

Riihimäen kaupungin rakennusjärjestyksessä (1.2.2012) on koko asemakaavan ulkopuolinen kunnan alue määritelty suunnittelutarvealueeksi, jolla rakennusluvan edellytyksenä on myönteinen suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarveratkaisun yhteydessä voi olla tarvetta hakea myös poikkeamista esimerkiksi rakennusjärjestyksestä. Rakennettaessa ranta-alueelle on haettava poikkeamista ranta-alueen suunnittelutarpeesta.

Hakemuksen jättämistä varten kannattaa tutustua ohjeeseen. Lisäksi voit tarvittaessa varata tapaamisen asiantuntijoiden kanssa kaavoituksen toimipisteessä (os. Eteläinen Asemakatu 4).

Kaavoituspäällikön tekemä päätös poikkeamisesta ja suunnittelutarveratkaisusta on voimassa kaksi vuotta; tänä aikana tulee rakennuslupahakemus laittaa vireille.

Sähköinen hakemus ja lomakkeet

Hakemuksen voit toimittaa sähköisen järjestelmän kautta tai käyttämällä verkosta ladattavaa lomaketta, joka toimitetaan liitteineen postitse. Linkki sähköiseen järjestelmään ja lomakkeet ovat saatavilla rakennusvalvonnan sivuilla:

 

Lisätietoja:

Sarianna Sievi-Korte
vs. kaavoitusinsinööri
050 512 9414

Paula Leppänen
kaavoitusinsinööri
(työvapaalla)

Poikkeamiset

Otto Mäkelä
kaavasuunnittelija
050 594 4953

Suunnittelutarveratkaisut

Niina Matkala
vt. kaavoituspäällikkö
050 433 5455

etunimi.sukunimi@riihimaki.fI


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1