Riihimäen maapoliittinen ohjelma

Maapolitiikalla tarkoitetaan kaupungin kaavoituksen toteuttamista sekä maaomaisuuden hallintaa, kuten maanhankintaa sekä -luovutuksia ja maaomaisuuden kehittämistä, yksityisen maan kaavoittamiseen liittyviä sopimuksia sekä toimenpiteitä, joilla asemakaavojen toteutuminen varmistetaan. Maapolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset yhdyskunnan kehitykselle ja kaupungin elinvoimaisuudelle.

Riihimäki-strategian 2030 mukaisesti Riihimäen kaupungin maapolitiikka on uudistettu.  Kaupunginvaltuusto hyväksyi uudistetun maapolitiikan kesäkuun 2018 alussa. Pöytäkirja liitteineen (KV 4.6.2018 § 65).

Tutustu Riihimäen maapoliittiseen ohjelmaan 2018


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3