Kaavoituksen vastuualue on tarkistanut ja muuttanut kuulutuskäytäntöään. Tavoitteena on ollut sujuvoittaa kaavaprosessin etenemistä sekä vähentää kuulutuskustannuksia. Uusi kuulutuskäytäntö perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä päivitettyyn kaavaprosessiin.

Uudessa kuulutuskäytännössä vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutoksien vireilletulot sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen kuulutetaan sekä paikallislehti Aamupostissa että kaupungin verkkosivuilla. Vaikutukseltaan ei-merkittävissä asemakaavan muutoksissa vireilletulo kuulutetaan kaavaluonnoksen yhteydessä.

Muut kaavaan liittyvät kuulutukset kuulutetaan ainoastaan kaupungin verkkosivuilla. Näitä kuulutuksia ovat kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen, kaupunginvaltuuston (merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset) tai kaupunkikehityslautakunnan (ei-merkittävät kaavat) hyväksymiskuulutus sekä lainvoimaisuuskuulutus.

Lisätietoja kaavoitusprosessista saat asemakaavoitus –välilehdeltä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0