Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kaupungin vuosittain laatimaan kaavoituskatsauksen kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Perinteisesti Riihimäellä on kaavoituskatsaukseen koottu kaikki vireillä olevat kaava-asiat.

Kaavoituskatsaus ja -ohjelman 2018 sisältö on jaettu katsausosaan ja kaavoitusohjelmaosaan. Katsauksessa kerrotaan kaavoitusjärjestelmästä, kaavatilanteesta, kaavoituksen taksoista sekä kaavoitukseen liittyvästä osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta. Katsausosassa on havainnollistettu kaavojen käsittelyn etenemistä uuden järjestelmän mukaan.

Kaavoitusohjelmaosa sisältää vuoden 2018 kaavoituskohteet sekä arvioidut kohteet seuraaville vuosille. Ohjelmassa kerrotaan kaavojen lähtökohdista, sisällöstä, toteuttamisesta ja aikataulusta. Kaavoituskohteet vuodelle 2018 ja vuosille 2019-20 on esitetty liitekartalla. Ohjelmoimattomia kohteita koskevassa luvussa esitellään hankkeet, joiden kaavoitus on tarpeen aloittaa lähivuosina, mutta joille ei vielä ole määritelty aikataulua.

 

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2018

  Kaavoituskohteet 2018 karttapalvelussa


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 8 Kyllä 0 Ei 8