Kaavoituksen taksat

Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan silloin kun asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.

Maanomistajan tai -haltijan aloitteesta laadittavien asemakaavojen tai asemakaavan muutosten kaupungille aiheuttamat kustannukset on tähän asti peritty
toteutuneiden valvonta-, ohjaus- ja kuulutuskustannusten mukaan. Riihimäellä on syytä siirtyä taksoihin perustuvaan kustannusten perintään myös asemakaavojen ja asemakaavamuutosten kustannusten osalta.

Maksujen suorittamisesta sovitaan kaavoituksen käynnistämissopimuksessa ja maankäyttösopimuksessa. Ennen kaavoitustyön käynnistymistä on syytä tehdä kaavoituksen käynnistämissopimus. Sopimuksessa kaupunki sitoutuu käynnistämään kaavoituksen ja omilla toimillaan edistämään kaavoitusta ja maanomistaja sitoutuu maksamaan kaavoituksesta aiheutuvat kulut. Käynnistämissopimukseen voidaan kirjata myös kaavoituksen tavoitteita, mutta kaavan sisällöstä ei voida sitovasti sopia. Ennen asemakaavan hyväksymistä tehdään tarvittaessa maankäyttösopimus, jossa sovitaan esim. kiinteistönluovutuksista, kaavoitusarvomaksusta ja asemakaavan toteuttamisesta.

Asemakaavan tai asemakaavamuutoksen hakijan vastuulle tulee sopimuksilla normaalisti seuraavia velvoitteita:
– palkkaamansa kaavan laatijan kustannukset
– kaavatyöhön liittyvien selvitysten laatimiskustannukset
– kuulutuskustannukset
– kopiokustannukset
– maankäyttösopimuksessa sovitut velvoitteet, mikäli hankkeeseen liittyen solmitaan maankäyttösopimus
– kaupungin omasta työstä johtuvat kustannukset (taksan mukainen maksu)

Kaupungille aiheutuneiden kustannusten perimisessä käytetään 1.4.2018 alkaen liitteenä olevan taksan mukaisesti seuraavat maksut ja käytännöt:

Asemakaavoitukseen, suunnittelutarveratkaisuihin ja poikkeamispäätöksiin liittyvät taksat


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0