Työllisyydenhoidon lomakkeet

Sähköiset lomakkeet – täytä ja lähetä verkossa

eLomake Ilmoitus avoimesta työpaikasta (työpaikan ilmoittaja täyttää)
eLomake Palkkatuettuun työhön hakeminen

Tulostettavat lomakkeet – tulosta, täytä ja lähetä postitse

Kesätyön vastaanottaminen (kesätyöhön valittu täyttää)

Poissaoloilmoitus (työkokeilu/kuntouttava työtoiminta, esimies täyttää)
Rikosrekisteriote (työkokeilija hakee)
Työkokeilun palautelomake (työkokeilu, esimies täyttää)
Työkokeilusopimus (kokeilija, TE- toimiston ja työnantajan edustajat täyttävät)

Työllistämislisähakemus (yhdistys, yritys tai säätiö hakee)
Työllistämislisän tilitysilmoitus (yhdistys, yritys tai säätiö hakee)

Lisätietoja työllisyydenhoidon sivuilla


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3