Sosiaalipalveluiden lomakkeet

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksille myöntämät avustukset ovat haettavissa 29.3.-30.4.2021 klo 14.30 saakka. Ensisijaisesti hakemukset tulee toimittaa Avustusverkko.fi–palvelun kautta sähköisesti. Paperiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 125, 11101 Riihimäki. Tarvittaessa vahvistettu tilinpäätös ja toimintakertomus voidaan toimittaa jälkikäteen 14.5.2021 klo 14.30 mennessä Avustusverkko-järjestelmään tai sosiaali- ja terveystoimialan kirjaamoon sähköpostitse sote.hallinto@riihimaki.fi 14.5.2021 mennessä

Toiminta-avustushakemus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 2021

Toiminta-avustushakemus sosiaali- ja terveyslautakunnalle  2021

Toiminta-avustusten myöntämisperiaatteet 2021

 

Sähköiset lomakkeet – täytä ja lähetä verkossa

ApuNuppi

Tulostettavat lomakkeet – tulosta, täytä ja lähetä postitse

Hautausavustus.pdf

Henkilökohtaisen avustajan työtuntilomake (työnantajamalli, vammaispalvelut)

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Kuljetuspalveluhakemus (vammaispalvelut)

Lääkärintodistus kuljetuspalvelua varten (vammaispalvelut)

SHLkuljetuspalveluhakemus (vanhuspalvelut)

Terveydenhuollon lausunto kuljetuspalveluun (vanhuspalvelut)

Lastensuojeluilmoitus

Lomake muistutuksen tekemiseen

Lyhytaikaisen hoidon ilmoitus (vammaispalvelut)

Omaishoidontuen hakemus

Omaishoitajan poissaoloilmoitus vanhuspalvelut

Sijaisomaishoidon ilmoitus (vammaispalvelut)

Sijaisomaishoitajan ilmoitus (vanhuspalvelut)

Sosiaalisen luoton ohje

Sosiaalinen luototus-luottohakemus
Sosiaalisen luoton sopimus

Tilapäisen kehitysvammaperhehoidon ilmoitus (vammaispalvelut)

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Rautatienpuiston päivätoimintakeskuksen tilavuokrahakemus/-päätös

Vammaispalveluhakemus

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon

Lomakkeet kotipalvelun palvelusetelituottajaksi hakemista varten

Hakemus kotipalveun palvelusetelituottajaksi
Palvelukuvaus ja laatuvaatimukset

Lisätietoja sosiaalipalveluiden sivuilla

Tietosuoja

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (tulostettava)
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (Wordilla muokattava)

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (tulostettava)
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (Wordilla muokattava)

Lokitietojen tarkastuspyyntölomake


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 7 Ei 17 Kyllä 7 Ei 17