Sosiaalipalveluiden lomakkeet

Sähköiset lomakkeet – täytä ja lähetä verkossa

eLomake ApuNuppi

Tulostettavat lomakkeet – tulosta, täytä ja lähetä postitse

Seuraavat avustukset tulevat hakuun 2020.

Avustusten myöntämisperusteet 2019/sosiaali- ja terveystoimialan yhdistyksille myöntämät avustukset

Avustushakemuslomake 2019/sosiaali- ja terveystoimialan yhdistyksille myöntämät avustukset

Avustushakemuslomake 2019/sosiaali- ja terveystoimialan yhdistyksille myöntämät avustukset

Hautausavustus pdf
Henkilökohtaisen avustajan työtuntilomake (vammaispalvelut) 

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Kuljetuspalveluhakemus (vammaispalvelut)
Lääkärintodistus kuljetuspalvelua varten (vammaispalvelut)
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus 2017 (vanhuspalvelut)
Terveydenhuollon lausunto kuljetuspalveluun (vanhuspalvelut) 
Tuloselvitys kuljetuspalveluhakemukseen (vanhuspalvelut)

Lastensuojeluilmoitus    

Lomake muistutuksen tekemiseen

Lyhytaikaisen hoidon ilmoitus (vammaispalvelut)

Omaishoidontuen hakemus

Sijaisomaishoidon ilmoitus (vammaispalvelut)

Sosiaalisen luoton ohje
Sosiaalisen luoton hakemus
Sosiaalisen luoton sopimus

Tilapäisen kehitysvammaperhehoidon ilmoitus (vammaispalvelut)

Täydentävän ja ehkäisevä toimeentulotuen hakemus

Rautatienpuiston päivätoimintakeskuksen tilavuokrahakemus/-päätös

Vammaispalveluhakemus

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon

Lomakkeet kotipalvelun palvelusetelituottajaksi hakemista varten

Hakemus kotipalvelun palvelusetelituottajaksi
Palvelukuvaus ja laatuvaatimukset

Lisätietoja sosiaalipalveluiden sivuilla

Tietosuoja

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (tulostettava)
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (Wordilla muokattava)

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (tulostettava)
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (Wordilla muokattava)

Lokitietojen tarkastuspyyntölomake


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 10 Kyllä 6 Ei 10