Sosiaalipalveluiden lomakkeet

Sähköiset lomakkeet – täytä ja lähetä verkossa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta-avustukset

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta-avustukset yhdistyksille ovat haettavissa 16.3.2020 – 30.4.2020 klo 14.30 saakka. Avustukset haetaan ensisijaisesti Avustusverkko.fi -palvelun kautta: www.avustusverkko.fi. Avustusverkon käyttö edellyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia. Ohjeet tunnusten hakemiseksi ovat avustusverkko.fi-sivustolla. Lisätietoja sähköpostitse johanna.saarinen@riihimaki.fi tai mia.haapanen@riihimaki.fi.

Hakemusten liiteasiakirjat voidaan kuitenkin tarvittaessa toimittaa jälkikäteen ja esimerkiksi yhtä allekirjoitusta vailla oleva aineisto voidaan toimittaa käsiteltäväksi. Mikäli yhdistykset ovat joutuneet perumaan vuosi- tai kevätkokouksiaan, pystytään avustuspäätös tekemään allekirjoittamattoman tilinpäätöksen pohjalta. Tilinpäätös tulee toimittaa 30.4. mennessä. Sähköinen hakemusjärjestelmä sulkeutuu hakuajan päätyttyä, mutta liitteet voi lähettää sosiaali- ja terveystoimialan hallintoon sähköpostitse sote.hallinto@riihimaki.fi. Vahvistettu tilinpäätös ja toimintakertomus toimitetaan Sosiaali- ja terveystoimialankeskukseen sitten, kun ne on saatu asianmukaisesti hyväksyttyä yhdistyksessä.

Avustusten myöntämisperiaatteet 2020

ApuNuppi

Tulostettavat lomakkeet – tulosta, täytä ja lähetä postitse

Hautausavustus.pdf

Henkilökohtaisen avustajan työtuntilomake (työnantajamallilla toimiville, vammaispalvelut)

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Kuljetuspalveluhakemus (vammaispalvelut)

Lääkärintodistus kuljetuspalvelua varten (vammaispalvelut)

SHLkuljetuspalveluhakemus (vanhuspalvelut)

Terveydenhuollon lausunto kuljetuspalveluun (vanhuspalvelut)

Lastensuojeluilmoitus

Lomake muistutuksen tekemiseen

Lyhytaikaisen hoidon ilmoitus (vammaispalvelut)

Omaishoidontuen hakemus

Omaishoitajan poissaoloilmoitus vanhuspalvelut

Sijaisomaishoidon ilmoitus (vammaispalvelut)

Sijaisomaishoitajan ilmoitus (vanhuspalvelut)

Sosiaalisen luoton ohje

Sosiaalinen luototus-luottohakemus
Sosiaalisen luoton sopimus

Tilapäisen kehitysvammaperhehoidon ilmoitus (vammaispalvelut)

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Rautatienpuiston päivätoimintakeskuksen tilavuokrahakemus/-päätös

Vammaispalveluhakemus

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon

Lomakkeet kotipalvelun palvelusetelituottajaksi hakemista varten

Hakemus kotipalveun palvelusetelituottajaksi
Palvelukuvaus ja laatuvaatimukset

Lisätietoja sosiaalipalveluiden sivuilla

Tietosuoja

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (tulostettava)
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (Wordilla muokattava)

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (tulostettava)
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (Wordilla muokattava)

Lokitietojen tarkastuspyyntölomake


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 7 Ei 17 Kyllä 7 Ei 17