Sosiaalipalveluiden lomakkeet

 

Sähköiset lomakkeet – täytä ja lähetä verkossa

ApuNuppi

Tulostettavat lomakkeet – tulosta, täytä ja lähetä postitse

Valtakirjapohja asioidenhoitajana toimimiseen

Valtakirjapohja asioidenhoitajana toimimiseen

Asiakasmaksun alennus-/ vapautushakemus

Asiakasmaksun alennus-/ vapautushakemus

Hautausavustus.pdf

Henkilökohtaisen avustajan työtuntilomake (työnantajamalli, vammaispalvelut)

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Kuljetuspalveluhakemus (vammaispalvelut)

Lääkärintodistus kuljetuspalvelua varten (vammaispalvelut)

SHLkuljetuspalveluhakemus (vanhuspalvelut)

Lastensuojeluilmoitus

Lomake muistutuksen tekemiseen

Lyhytaikaisen hoidon ilmoitus (vammaispalvelut)

Omaishoidontuen hakemus

Omaishoitajan poissaoloilmoitus vanhuspalvelut

Sijaisomaishoidon ilmoitus (vammaispalvelut)

Sijaisomaishoitajan ilmoitus (vanhuspalvelut)

Sosiaalisen luoton ohje

Sosiaalinen luototus-luottohakemus
Sosiaalisen luoton sopimus

Tilapäisen kehitysvammaperhehoidon ilmoitus (vammaispalvelut)

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Vammaispalveluhakemus

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon

Lomakkeet kotipalvelun palvelusetelituottajaksi hakemista varten

Hakemus kotihoidon palvelusetelipalvelun tuottajaksi
Palvelukuvaus ja laatuvaatimukset

Lisätietoja sosiaalipalveluiden sivuilla

Julkisuuslain mukaiset tietopyynnöt

Tietopyyntö viranomaisen asiakirjasta: ohje

Tietopyyntö viranomaisen asiakirjasta: lomake (tulostettava)

Tietopyyntö viranomaisen asiakirjasta: lomake (Wordilla muokattava)

Tietosuoja

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (tulostettava)
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (Wordilla muokattava)

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (tulostettava)
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (Wordilla muokattava)

Lokitietojen tarkastuspyyntölomake


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 7 Ei 20 Kyllä 7 Ei 20