Tietoa iltapäivätoiminnasta

Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajantoimintaa ja tarkoitettu ensisijaisesti 1. ja 2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Kevään haussa vapaaksi jääneet paikat täytetään hakujärjestyksessä lukuvuoden aikana niin kauan kuin paikkoja riittää.

Iltapäivätoimintaa järjestetään arkisin (ma-pe) kaikkina koulupäivinä perheen valinnan mukaan klo 16 tai 17 saakka.

Iltapäivätoiminnan maksuista lukuvuosittain päättää sivistyslautakunta.

Iltapäivätoiminnan maksusta voi hakea vapautusta erillisellä lomakkeella taloudellisten syiden vuoksi. Lomakkeen liitteenä tulee esittää pyydetyt tositteet. Maksuvapautusoikeus voidaan tarkistaa lukuvuoden aikana.

Valintaperusteet iltapäivätoimintapaikkoja täytettäessä:

  1. 1.-luokan oppilaat, joille tehty erityisen tuen päätös
  2. 1.-luokan yleisopetuksen oppilaat
  3. 2.–5.-luokkien oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös tai suositus paikasta oppilashuollollisin perustein.
  4. 2.-luokan yleisopetuksen oppilaat

Mikäli saapuneita hakemuksia on enemmän kuin tarjottuja paikkoja, suoritetaan arvonta yllämainittua järjestystä noudattaen. Jos esimerkiksi 1.–2.-luokan erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden jälkeen kaikille halukkaille yleisopetuksen 2.-luokan oppilaille ei ole tarjota iltapäivätoimintapaikkaa, suoritetaan oppilaiden kesken arvonta vapaista paikoista. Ilman paikkaa jääneet oppilaat arvotaan sen jälkeen varapaikoille valintaperusteiden mukaisessa järjestyksessä. Hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset sijoitetaan oman valintaperusteen mukaisen ryhmänsä viimeiseksi.
Arvonnasta vastaa kaksi sivistystoimen edustajaa.

Huoltajan tulee ilmoittaa kahden viikon sisällä paikkapäätöksen saatuaan varhaiskasvatuksen päivähoidon ohjaajalle, mikäli iltapäivätoimintapaikkaa ei oteta vastaan tulevana lukuvuonna.

Lukuvuoden aikana huoltaja voi irtisanoa iltapäivätoimintapaikan kirjallisesti lopettamista edeltävänä kuukautena. Irtisanoutumiskuukaudelta, mikäli paikkaa on käytetty päiväkin, peritään normaali kuukausimaksu.

Jos oppilas on sairauden vuoksi poissa iltapäivätoiminnasta yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Jos oppilas on sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei tältä kuukaudelta peritä maksua lainkaan.

Maksun alennukseen sairauden vuoksi vaaditaan lääkärintodistus. Jos oppilas on muun kuin sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, peritään maksusta puolet.

Lisätietoja iltapäivätoiminnasta

Päivähoidon ohjaaja

Varhaiskasvatustoimisto
os. Kalevankatu 5-11
11100 Riihimäki


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 4 Kyllä 3 Ei 4