Hallinto ja päätöksenteko

Sähköiset lomakkeet – täytä ja lähetä verkossa

eLomake Kuntalaisaloite
eLomake Pysäköinninvalvonnan oikaisuvaatimus
Nuoli Tapahtumakalenteri

Asiakirjatilaus

Tulostettavat lomakkeet – tulosta, täytä ja palauta osoitteeseen:

Ansionmenetyskorvaushakemus

Korvausvaatimus, henkilö- ja esinevahinko
Korvausvaatimus, ajoneuvovahinko

Pysäköinninvalvonnan oikaisuvaatimuslomake

Avustukset

Suojeluskunnan lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan toiminta- ja kohdeavustukset yhdistyksille ovat haettavissa 16.3.2020 – 30.4.2020 klo 14.30 saakka. Avustukset haetaan ensisijaisesti Avustusverkko.fi-palvelun kautta: www.avustusverkko.fi. Avustusverkon käyttö edellyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia. Ohjeet tunnusten hakemiseksi ovat avustusverkko.fi –sivustolla. Lisätietoja sähköpostitse tarja.lumme-virtanen@riihimaki.fi.

Yhteisön avustushakemus ja säännöt (Suojeluskunnan lahjoitusrahasto)
Yhteisön avustushakemus ja säännöt (Suojeluskunnan lahjoitusrahasto)

Kaupunginhallituksen tapahtuma-avustukset yhdistyksille ovat haettavissa 16.3.2020 – 30.4.2020 klo 14.30 saakka. Avustukset haetaan ensisijaisesti Avustusverkko.fi-palvelun kautta: www.avustusverkko.fi. Avustusverkon käyttö edellyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia. Ohjeet tunnusten hakemiseksi ovat avustusverkko.fi –sivustolla. Lisätietoja sähköpostitse eija.kokkonen@riihimaki.fi.

Yhteisön avustushakemus ja säännöt (Kaupunginhallitus)
Yhteisön avustushakemus ja säännöt (Kaupunginhallitus)

Tarvittaessa hakemusten liiteasiakirjat voidaan kuitenkin toimittaa jälkikäteen ja esimerkiksi yhtä allekirjoitusta vailla oleva aineisto voidaan toimittaa käsiteltäväksi. Mikäli yhdistykset ovat joutuneet perumaan vuosi- tai kevätkokouksiaan, pystytään avustuspäätös tekemään allekirjoittamattoman tilinpäätöksen pohjalta. Tilinpäätös tulee toimittaa 30.4. mennessä. Sähköinen hakemusjärjestelmä sulkeutuu hakuajan päätyttyä, mutta liitteet voi lähettää kaupungin kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi. Vahvistettu tilinpäätös ja toimintakertomus toimitetaan kaupungin kirjaamoon sitten, kun ne on saatu asianmukaisesti hyväksyttyä yhdistyksessä.

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 14 Ei 5 Kyllä 14 Ei 5