Kaupunki organisaationa

Tekniikan ja ympäristön toimiala

Teknisen keskuksen merkittävimmät tehtävät ovat yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä, teknisistä toiminnoista ja kaupungin asunto-olojen kehittämisestä huolehtiminen.

Teknisen keskuksen palvelut löydät kohdista:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalipalvelujen tarkoituksena on tukea ja edistää riihimäkeläisten itsenäistä toimeentuloa, toimintakykyä ja sosiaalista hyvinvointia. Sosiaalipalveluita ovat sosiaalityö sekä vammais- ja vanhuspalvelut.

Sosiaalipalvelut löydät kohdista:

Sivistyspalvelut

Sivistystoimi järjestää varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta noin 4 000 lapselle. Lisäksi Riihimäellä annetaan lukiokoulutusta (päivä- ja aikuislukio). Vapaan sivistystyön koulutustarjontaan kuuluu kansalaisopisto, jonka alaisuudessa toimivat kuvataidekoulu, Käsityökoulu Leija ja kaupungin kutomo. Sivistystoimeen kuuluu myös kaupungin kirjasto ja Saloisten leirikeskus.

Sivistyspalvelut löydät kohdista:

Konserni- ja hallintopalvelut

Konserni- ja hallintopalvelut tukee ja luo edellytyksiä kaupungin muiden toimialakeskusten tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Konserni- ja hallintopalveluja löydät kohdista: