Avoimet työpaikat Kuulutus

Palveluohjauksen ja sosiaalityön palveluesimies (haku päättyy 7.1.2019 klo 8)

Palveluesimiehen tehtävänä on suunnitella, johtaa sekä arvioida ja kehittää oman vastuualueensa toimintaa, taloutta, vaikuttavuutta sekä laatua. Keskitetyssä palveluohjauksen tehtävänä on virka-aikainen päivystys, palvelutarpeenarvioinnit ja lastensuojelutarpeen selvitykset sekä kriisityö. Sosiaalityöhön kuuluvat lapsiperheiden varhaisen tuen työ, erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden ja lastensuojelun avohuollon sekä sijaishuollon sosiaalityö. Tavoitteena on nopeasti asiakastarpeeseen vastaava ja asiakaslähtöinen työskentely. 12 henkinen työryhmä koostuu osaavista ja kelpoisista ammattilaisista.

Vastuualuetta on kehitetty määrätietoisesti huomioiden lainsäädännön mukanaan tuomat uudet velvoitteet ja vahvistamalla asiakaslähtöistä työotetta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on oma keskitetty palveluohjaus ja matalankynnyksen palveluita kehitetään yli kaupungin hallintokuntarajojen. Riihimäen kaupungilla onkin monialaiset ja kattavat lapsiperheiden palvelut. Muutostyön tukena ovat erilaiset maakunnalliset kehittämishankkeet kuten LAPE ja Oma Hämeen sote-valmistelu. Kehittämishankkeisiin liittyvät monipuoliset näyttöön perustuvien menetelmien koulutukset.

Työn tueksi on järjestetty työnohjaus ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua perustehtäväänsä tukeviin koulutuksiin. Tarjoamme työn innovatiivisessa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä.

Kelpoisuusehtona on sosiaalityöntekijän pätevyys ja lisäksi tehtävään valitulla on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 7) sekä riittävä johtamistaito. Lisäksi edellytämme työkokemusta lastensuojelusta ja/tai lapsiperheiden palveluista.

Eduksi katsomme kokemuksen muutosjohtamisesta. Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostojen kanssa työskentelyyn. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset 7.1.2019 klo 8 mennessä www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki.

Lisätietoja antaa Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palveluiden palvelupäällikkö Marjo Mutanen, p. 019 758 4222 tai marjo.mutanen@riihimaki.fi.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.