Avoimet työpaikat Kuulutus

Palveluohjaaja koti- ja vanhuspalveluihin 1.1.2019 alkaen (haku päättyy 17.12.2018 klo 10)

Palveluohjauksen tiimissä toimii neljä palveluohjaajaa ja kaksi sosiaalityöntekijää. Tiimimme vastaa sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista: palveluneuvonnasta ja ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista, yksityisiin palveluihin ohjaamisesta, 65 vuotta täyttäneiden omaishoidosta, liikkumista tukevista palveluista, tukipalveluiden myöntämisestä, lyhytaikaishoitoon ja pitkäaikaishoitoon sijoittamisesta ja osin maksupäätöksistä.

Palveluohjaaja arvioi laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti ikääntyvien henkilöiden palvelutarvetta yhteistyössä asiakkaan ja läheisten kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, toimintakyvyn eri osa-alueiden arvioiminen sekä asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen. Tavoitteena on oikea-aikaisten ja riittävien palvelujen järjestäminen sekä hyvän elämän turvaaminen asiakkaan omassa kodissa. Palveluohjaaja toimii yhteistyössä julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 8 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävä edellyttää aktiivista ja asiakaslähtöistä työotetta, palvelujärjestelmän tuntemusta, asiakkaan laaja-alaisen palvelutarpeen selvittämisen osaamista ja osallistumista toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Työssä tarvitaan taitoa työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa, hyvää yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja ja tietoteknisiä taitoja. Effica-asiakastietojärjestelmän tuntemus ja palveluohjauskokemus katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytetään mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Noudatamme viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti.

Hakemukseen ei tarvitse liittää opinto- tai työtodistuksia. Nämä todistukset tulee esittää myöhemmin, mikäli hakija kutsutaan haastatteluun.

Yhteystiedot
Lisätietoja antaa palveluvastaava Riitta Uronen, puh. 019 758 4432. Sähköpostitiedustelut: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Hakemukset www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset 17.12.2018 klo 10 mennessä osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki

Työpaikan osoite: Temppelikatu 10, 11100 RIIHIMÄKI
Palkkaus: KVTES
Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy : 17.12.2018 klo 10:00

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.