Avoimet työpaikat

Palveluohjaaja ikäihmisten palveluihin (haku päättyy 12.2.2020 klo 12)

Haemme palveluohjaukseen vakituiseen virkaan palveluohjaajaa.

Palveluohjauksessamme on kuusi palveluohjaajaa, kaksi sosiaalityöntekijää ja palvelukoordinaattori, jotka vastaavat sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista: palveluneuvonnasta ja -ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista, yksityisiin palveluihin ohjaamisesta, 65 vuotta täyttäneiden omaishoidosta, liikkumista tukevista palveluista, tukipalveluiden myöntämisestä sekä lyhytaikaishoitoon ja pitkäaikaishoitoon sijoittamisesta.

Palveluohjaaja arvioi laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti ikääntyvien henkilöiden palvelutarvetta yhteistyössä asiakkaan ja läheisten kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, toimintakyvyn eri osa-alueiden arvioiminen sekä asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen. Tavoitteena on oikea-aikaisten ja riittävien palvelujen järjestäminen sekä hyvän elämän turvaaminen asiakkaan omassa kodissa. Palveluohjaaja toimii yhteistyössä julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 8 §:n tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävä edellyttää aktiivista ja asiakaslähtöistä työotetta, palvelujärjestelmän tuntemusta, asiakkaan laaja-alaisen palvelutarpeen selvittämisen osaamista ja osallistumista toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Työssä tarvitaan taitoa työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa, hyvää yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja ja tietoteknisiä taitoja. Life Care-asiakastietojärjestelmän tuntemus, RAI-osaaminen ja palveluohjauskokemus katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytetään mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämä rokotussuoja.

Koeaika on 6 kk. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät KVTES:n mukaan. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi tehdään 6 kk kuluttua palvelussuhteen alkamisesta.

Hakemukseen ei tarvitse liittää opinto- tai työtodistuksia. Nämä todistukset tulee esittää myöhemmin, mikäli hakija kutsutaan haastatteluun.  Ryhmähaastattelut pidetään 18.2.2020 klo 13-16 välisenä aikana.

WWW-osoite http://www.riihimaki.fi
Yhteystiedot Lisätietoja antaa palveluvastaava Riitta Uronen, puh. 040 330 4432 (ajalla 29.1 – 7.2.2020)

Sähköpostitiedustelut: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Hakemukset www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset 12.2.2020 mennessä osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki

Työpaikan osoite Eteläinen Asemakatu 4, 11100 RIIHIMÄKI
Halutut taidot ja pätevyydet
Asuntomahdollisuus kyllä
Palkkaus Tehtäväkohtainen palkka 2575,50 e
Työn luonne
Toimeksiantaja
Työkokemus
Työ alkaa 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta
Haku päättyy 12.2.2020 klo 12.00

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.