Avoimet työpaikat Kuulutus

Palveluohjaaja (haku päättyy 24.5.2019 klo 12)

Haemme palveluohjaajaa 1.6.2019 alkaen. Palveluohjauksen tiimissä toimii neljä palveluohjaajaa ja kaksi sosiaalityöntekijää. Tiimimme vastaa sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista: palveluneuvonnasta ja ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista, yksityisiin palveluihin ohjaamisesta, 65 vuotta täyttäneiden omaishoidosta, liikkumista tukevista palveluista, tukipalveluiden myöntämisestä, lyhytaikaishoitoon ja pitkäaikaishoitoon sijoittamisesta.

Palveluohjaaja arvioi laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti ikääntyvien henkilöiden palvelutarvetta yhteistyössä asiakkaan ja läheisten kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, toimintakyvyn eri osa-alueiden arvioiminen sekä asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen. Tavoitteena on oikea-aikaisten ja riittävien palvelujen järjestäminen sekä hyvän elämän turvaaminen asiakkaan omassa kodissa. Palveluohjaaja toimii yhteistyössä julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 8 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävä edellyttää aktiivista ja asiakaslähtöistä työotetta, palvelujärjestelmän tuntemusta, asiakkaan laaja-alaisen palvelutarpeen selvittämisen osaamista ja osallistumista toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Työssä tarvitaan taitoa työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa, hyvää yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja ja tietoteknisiä taitoja. Life Care-asiakastietojärjestelmän tuntemus ja palveluohjauskokemus katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytetään mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämä rokotussuoja.

Noudatamme viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti.

Hakemukseen ei tarvitse liittää opinto- tai työtodistuksia. Nämä todistukset tulee esittää myöhemmin, mikäli hakija kutsutaan haastatteluun.

Yhteystiedot
Lisätietoja antaa palveluvastaava Riitta Uronen, p. 019 758 4432 Sähköpostitiedustelut: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi.

Hakemukset www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset 24.5.2018 klo 12 mennessä osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki.

Työpaikan osoite: Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki

Palkkaus: KVTES
Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 24.5.2019 klo 12.00

WWW-osoite      http://www.riihimaki.fi

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.