Yleinen

Päivitetty toimitilaohjelma kaupunginhallituksen käsittelyyn

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee maanantain 29.3. kokouksessa kaupungin toimitilaohjelmaa. Kaupunki on päivittänyt toimitilaohjelmaa vastaamaan kaupunginvaltuuston syyskuussa 2020 tekemää palveluverkkopäätöstä. Vuosien 2021–2030 päivitetty toimitilaohjelma sisältää muun muassa palveluverkkoon tehtävien muutosten aikataulun.

Lautakunnat antoivat omat lausuntonsa toimitilaohjelmasta helmi-maaliskuussa. Lausuntojen pohjalta toimitilaohjelmaan tehtiin muun muassa seuraavat lisäykset:

  • Kaupunki huomioi tilojen käytössä ja suunnittelussa koronapandemian aiheuttamat muutokset henkilöstön työhön ja tilatarpeisiin. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi etätyön lisääntyminen ja hallinto- ja toimistotilatarpeen vähentyminen.
  • Uudis- ja peruskorjaushankkeissa kaupunki kiinnittää huomiota toimitilojen tehokkaaseen käyttöön, niiden monikäyttöisyyteen sekä muunneltavuuteen tulevaisuuden käyttötarpeita varten.
  • Kaupunki huomioi uudis- ja peruskorjaushankkeissa kiertotalouden. Uudiskohteissa lasketaan lisäksi rakennuksen hiilijalanjälki ja tutkitaan puurakentamisen ja aurinkovoiman käyttömahdollisuudet.
  • Kaupunki osallistaa tarveselvityksen laatimisen yhteydessä toimitilojen käyttäjiä.

Toimitilaohjelma linjaa kaupungin toimitilojen omistamisen, hallinnan, vuokrauksen tai muun hankinnan sekä tilojen ylläpidon ja muiden toimenpiteiden yleiset pääperiaatteet. Ohjelman tavoitteena on tarjota käyttäjille tarkoituksenmukaiset, esteettömät, terveelliset, turvalliset ja taloudellisesti tehokkaat tilat.

Lisätietoja:

Jarkko Niiranen
sivistysjohtaja
050 526 3175
Eteläinen Asemakatu 4

Toni Haapakoski
kaupungininsinööri
050 560 8026OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.